Proces og metode

Her finder du de netop godkendte versioner Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning samt høringsvar til disse

Behandlingsrådet gennemførte i perioden den 16. april til den 10. maj 2021 en høring af Behandlingsrådets Proceshåndbog og Metodevejledning til evaluering af sundhedsteknologi.

I høringsprocessen indkom der 21 høringssvar, som gav anledning til flere præciseringer og ændringer i både proceshåndbogen og metodevejledningen. Rådet godkendte på et rådsmøde den 3. juni 2021 proceshåndbogen og metodevejledningen til evaluering af sundhedsteknologi.

Introduktion til dokumenterne

Behandlingsrådet vil operere med et dokumenthierarki, hvor graden af tekniske detaljer stiger, jo længere ned i hierarkiet man bevæger sig. Det primære dokument for forståelsen af processer med evalueringer og analyser i Behandlingsrådet er således ”Behandlingsrådets proceshåndbog”. Proceshåndbogen introducerer læseren til de forskellige proceselementer, herunder hvordan ansøgere vil opleve samarbejdet. Under denne findes ”Behandlingsrådets metodevejledning til evaluering af sundhedsteknologi”, som mere indgående beskriver de metodiske elementer, der må forventes som led i en evaluering i Behandlingsrådet. Læsningen af denne forudsætter umiddelbart et kendskab til metodisk terminologi.

Længere nede i dokumenthierarkiet findes tekniske bilag og skabeloner.  Disse dokumenter vil, nå de er færdiggjorte, blive offentliggjort på Behandlingsrådets hjemmeside.

Det ovenfor beskrevne dokumenthierarki er opridset nedenfor:

  1. Behandlingsrådets proceshåndbog
  2. Behandlingsrådets metodevejledning til evaluering af sundhedsteknologi
  3. Tekniske bilag
  4. Skabeloner

Det skal desuden bemærkes, at Behandlingsrådet har intentioner om på sigt at udarbejde pixi-versioner af hhv. proceshåndbogen og metodevejledningen.