Med et spændende program om prioriteringsindsatser inden for sundhedsteknologier afholder Behandlingsrådet symposium på Hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg den 11. maj 2022 – Arrangementet er afholdt. 

Behandlingsrådets symposium 2022 er nu åben for tilmeldinger! Behandlingsrådets symposium er tiltænkt professionelle inden for sundhedsvæsenet, medicoindustrien, interesseorganisationer, forskningsmiljøer samt myndigheder, regioner og klinikere. Er man studerende, kan man dog tilmelde sig en venteliste, hvorfra tildelingen af pladser vil ske løbende.

Det er 200 pladser og det er gratis at deltage i arrangementet*. 

Arrangementet finder sted den 11. maj 2022 fra kl. 10:00, med morgenmad fra kl. 09:30. Derefter er der fuldt program med indlæg om prioriteringer i sundhedsteknologier, patientinvolvering i prioriteringsarbejdet og implementering af sundhedsteknologier i det danske sundhedsvæsen. Arrangementet byder desuden på flere små paneldebatter og slutter kl. 17. 

Behandlingsrådets symposium byder således på et væld af gode oplægsholdere fra både ind- og udland. Programmet i oversigtsform er som følger:

Kl. 09:30

Let morgenmad

Kl. 10:00

Velkomst

Kl. 10:15

Tema: Prioritering af sundhedsydelser i en skandinavisk kontekst

Kl. 11:45

Frokost

Kl. 12:30

Tema: Værdi for dem, det hele handler om – perspektiver på inddragelse af patienter og borgere i prioriteringsarbejdet

Kl. 14:20

Eftermiddagskaffe

Kl. 14:50

Tema: Implementering af sundhedsteknologier i teori og praksis

Kl. 16:45

Afslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsrådets symposium foregår hovedsageligt på dansk med enkelte engelske oplæg og paneldebatter.