Du finder programmet her. Navne på oplægsholdere under de specifikke temaer vil blive offentliggjort i løbet af foråret: 

Tidspunkt

Program

 

Oplægsholdere

 

Kl. 09:30-10:00

 

Let morgenmad

 

 

 

Kl. 10:00-10:15

Officiel velkomst og mini-interview

Formand for Behandlingsrådet Michael Dall og Direktør for Behandlingsrådet Malene Møller Nielsen

 

Kl. 10:15-11:45

Tema: Prioritering af sundhedsydelser i en skandinavisk kontekst

 

 

Kl. 10:15-10:45

 

Oplæg om Nye Metoders arbejde med evaluering af sundhedsteknologier til prioritering i det norske sundhedsvæsen

 

Medicinsk specialistrådgiver Prioriteringsinstituttet, Nye Metoder, Norge, Michael Vester

Kl. 10:45-10:50

Spørgetid

 

Kl. 10:50-11:20

 

Oplæg om MTP-Rådets arbejde med evaluering af sundhedsteknologier til prioritering i det svenske sundhedsvæsen (oplæg afholdes på engelsk)

 

Formand for MTP-råd, Sverige Jan Liliemark samt medicinteknisk koordinator, MTP-råd Sverige, Sofia Medin

Kl. 11:20-11:25

Spørgetid  
 Kl. 11:25-11:45 Mini-paneldebat med fokus på prioritering af sundhedsydelser i skandinavisk kontekst (debatten foregår på engelsk) Michael Vester, Jan Liliemark og Sofia Medin
 Kl. 11:45-12:30 Frokostbuffet  

Kl. 12:30-14:20

Tema: Værdi for dem, det hele handler om – perspektiver på inddragelse af patienter og borgere i prioriteringsarbejdet

 
Kl. 12:30-13:10 Oplæg om NICE, Medical Technology Evaluation Programme (MTEP) og deres arbejde med involvering af patienter og borgere i udvikling af guidelines inden for medicinsk teknologi i England (oplæg afholdes på engelsk) Associate Director, MTEP, NICE, England Anastasia Chalkidou og Senior Public Involvement Adviser ved Public Involvement Programme, NICE, England, Mark Rasburn
Kl. 13:10-13:15

Spørgetid

 
Kl. 13:15-13:55 Oplæg om traditioner for involvering af patienter og borgere i prioriteringen af sundhedsydelser i det danske sundhedsvæsen

Antropolog og lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Mette Terp Høybye og forskningschef ved DEFACTUM, Camilla Palmhøj Nielsen

Kl. 13:55-14:00

Spørgetid

 
Kl. 14:00-14:20 Mini-paneldebat om inddragelsen af patienter og borgere i prioriteringsarbejdet (debatten foregår på engelsk) Anastasia Chalkidou, Mark Rasburn. Mette Terp Høybye og Camilla Palmhøj Nielsen
Kl. 14:20-14:50 Eftermiddagskaffe  

Kl. 14:50-16:45

Tema: Implementering af sundhedsteknologier i teori og praksis

 

Kl. 14:50-15:05

Oplæg om det Tværregionale Forums rolle i forbindelse med implementering af Behandlingsrådets anbefalinger på tværs af regioner

Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland, Søren Pihlkjær Hjortshøj

Kl. 15:05-15:10

Spørgetid

 

Kl. 15:10-15:25

Oplæg om driftsorganisationens rolle i forbindelse med at understøtte hospitalerne i processen omkring implementering af sundhedsteknologier

Direktør for Digitalisering og IT, Region Nordjylland, Klaus Larsen

Kl. 15:25-15:30 Spørgetid  

Kl. 15:30-15:45

Oplæg om klinikernes oplevelser ved implementering af nye sundhedsteknologier i en klinisk hverdag Professor, overlæge, phd Kardiologisk afdeling Syddansk Universitetshospital, SVS Esbjerg, Niels Peter Rønnow Sand 

Kl. 15:45-15:50 

Spørgetid  

Kl. 15:50-16:20

Oplæg om implementering af sundhedsteknologier fra et organisatorisk og ledelsesteoretisk synspunkt.

Professor og forskningsleder ved Center for Organization, Management and Administration, COMA, Aalborg Universitet Janne Emily Seemann

Kl. 16:20-16:25

Spørgetid  
Kl. 16:25-16:45

Mini-paneldebat om implementering af sundhedsteknologier i det danske offentlige sundhedsvæsen

Søren Pihlkjær Hjortshøj, Klaus Larsen, Janne Emily Seemann samt Niels Peter Rønnow Sand
Kl. 16:45-17:00 Afrunding og tak for i dag Formand Michael Dall og Direktør Malene Møller Nielsen