Her kan du læse mere om oplægsholderne til Behandlingsrådets symposium 2022

Værter ved Behandlingsrådets symposium 2022

Michael Dall

Michael Dall

Formand for Behandlingsrådet

Michael Dall er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2002. Han er speciallæge i intern medicin; gastroenterologi og hepatologi. Han har en Ph.d. fra 2011 samt en masteruddannelse i offentlig ledelse (MPM) fra 2015. I 2014 blev Michael konstitueret som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling M/FAM i Svendborg. Senere i 2015 blev han konstitueret som lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus. Michael har beskæftiget sig med sundhedspolitik og lægelig uddannelsespolitik igennem en årrække, hvor han blandt andet også var medlem af Lægeforeningens bestyrelse. 
I dag er han lægelig direktør for Odense Universitetshospital (det har han været siden 2016) og formand for Behandlingsrådet siden 2020.

Malene Møller Nielsen

Malene Møller Nielsen

Direktør for Behandlingsrådet

Malene Møller Nielsen er uddannet i statskundskab fra Århus Universitet i 2006. Hun har mere end 12 års erfaring med planlægningsopgaver inden for det regionale sundhedsområde. Før Malene startede som Direktør for Behandlingsrådet i 2020, var hun kontorchef i afdeling for Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland. Malene er særligt optaget af ledelse, udviklingen af sundhedsvæsenet og prioritering til patienternes bedste.

Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Ordstyrer

Ole Toft er uddannet journalist. Han har i mere end ti år skrevet om sundhedspolitik på Altinget. Først som sundhedsredaktør og senest som sundhedspolitisk analytiker. Han står samtidig bag den sundhedspolitiske podcast: Politisk Stuegang og er mødeleder i tre af Altingets og Mandag Morgens netværk om sundhed, ældre og innovation.

Oplægsholdere i temaet "Prioritering af sundhedsydelser i en skandinavisk kontekst"

Michael Vester

Michael Vester

Medicinsk specialistrådgiver, Prioriteringsinstituttet Nye Metoder, Norge

Arbejdsområde: Sagsbehandling og rådgivning knyttet til indføring af nye metoder. Prioriteringsspørgsmål og utviklingsoppgaver særlig knyttet til lægemiddelbrug i specialisthelsetjenesten.

Michael er uddannet læge med speciallægeuddannelse i samfundsmedicin og almen medicin. Han er uddannet fra Københavns Universitet.

Jan Liliemark

Jan Liliemark

Formand for MTP-rådet, Sverige

Jan Liliemark is chairman of the MTP-council in Sweden which is commissioned to issue recommendations on Medical devices and in vitro diagnostic products. He is a specialist in hem/oncology with a research experience mainly in pharmacokinetics and clinical trials. Jan has worked in pharmaceutical industry, the Medical Products Agency and the Swedish HTA-agency (SBU). He is professor in pharmacotherapy since 2001 and adjunct professor in health economy since 2019. Jan is also a regional politician since 2002.

Sofia Medin

Sofia Medin

Medicinteknisk koordinator, MTP-rådet, Sverige

Sofia Medin works as coordinator for the Medical Technology Product Council, MTP Council and is working chair for the evaluation group for Medical Devices. Sofia works at Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). Sofia has a master in engineering.

Oplægsholdere i temaet "Værdi for dem, det hele handler om – perspektiver på inddragelse af patienter og borgere i prioriteringsarbejdet"

Anastasia Chalkidou

Anastasia Chalkidou

Associate Director, MTEP, NICE, England

Anastasia is the Associate Director in the NICE Medical Technologies Evaluation and Interventional Procedures Programmes. Prior to joining NICE, Anastasia was the Associate Director for King’s Technology Evaluation Centre (KiTEC) and a Senior Research Fellow in Health Technology Assessment with a special interest on complex interventions, medical devices and digital health technologies. She has led a diverse portfolio of national and hospital-based HTA projects, providing in parallel support to MedTech companies on how to develop their evidence generation strategy and value proposition from bench to the market. She has led the independent evaluation of 2 national commissioning through evaluation schemes for NHSE.
Coming from a clinical background specialising in Clinical Oncology Anastasia finished her medical degree in 2004 and continued to gain an MSc in Nanoscience and Nanotechnology in 2008, a PhD in the validation of positron emission tomography (PET) biomarkers in oncology in 2016 and a MA in Higher Education Practice in 2019. She is a Fellow of the Higher Education Academy and the co-Chair of the HTAi Medical Devices Interest Group.

Mark Rasburn

Mark Rasburn

Senior Public Involvement Adviser at the Public Involvement Programme, NICE, England

Mark Rasburn is a senior adviser in the public involvement programme at NICE, supporting the involvement of people who use services, carers, members of the public and organisations who represent their interests.
His current portfolio includes being the senior public involvement lead for clinical, social care, and public health guidelines, quality standards, and health technology appraisals including diagnostic equipment, medical technologies, and interventional procedures. He also leads on a virtual panel of public members designed to enhance patient and public involvement across NICE.
Before joining NICE, Mark was a chief executive of a local community interest company specialising in community engagement to understand the needs, experiences, and concerns of people who use health and social care services and speak out on their behalf.

Mette Terp Høybye

Mette Terp Høybye

Antropolog og lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Mette Terp Høybye is an interdisciplinary researcher, encompassing diverse methods and scientific viewpoints from medical anthropology and public health in her work. She holds an MSc in anthropology and a PhD in public health from the University of Copenhagen, Denmark. , Dr. Høybye's research has been concerned with the meaning, effect and potential of social networks and the production of virtual spaces and self-technologies mediated by the internet for more than two decades. She has a strong interest in how technologies form the production of knowledge and open new potential for interventions and health behavior change in interaction with it’s users. 

Currently Dr. Høybye leads the Borderlands of Living research group at Aarhus University, focused on clinical and neuroscientific technologies of assessment of consciousness in the prognostication of patients with severe brain injury and unclear consciousness.

Camilla Palmhøj Nielsen

Camilla Palmhøj Nielsen

Forskningschef ved DEFACTUM

Arbejdsområde: Sundhedstjenesteforskning med fokus på organisering af og implementering i sundhedsvæsnet samt medicinsk teknologivurdering/ health technology assessment

Camilla har i en lang årrække arbejdet med og forsket i medicinsk teknologivurdering/health technology assessment med fokus på implementering og organisering af anvendelsen af teknologi - og har desuden arbejdet med patientperspektiver i medicinsk teknologivurdering/health technology assessment

Oplægsholdere i temaet " Implementering af sundhedsteknologier i teori og praksis"

Søren Pihlkjær Hjortshøj

Søren Pihlkjær Hjortshøj

Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland

Uddannet kardiolog med subspeciale i rytmeforstyrrelser (pacemakere, defibrillatorer, radiofrekvensablation m.v.).
Ledende overlæge på Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 2012-2015.
Forskningschef, Aalborg Universitetshospital og leder af Klinisk Institut, Aalborg Universitet 2015-2020
Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland 2020-

Desuden: Medlem af NEXT/Trial Nation fra 2015-2021
DCCC bestyrelse 2017-2020
Life Science and Innovation North Denmark bestyrelse 2017-2021
Steno Diabetes Center Nord 2016-

Klaus Larsen

Klaus Larsen

Direktør for Digitalisering og IT, Region Nordjylland

Ansvarlig for regionens digitalisering, samtidig med at han er ansvarlig for sikker og stabil drift i et komplekst og forretningskritisk systemlandskab, der favner både lokalt, fællesregionalt og nationalt.

Region Nordjylland har høje ambitioner om at udnytte digitalisering til at transformere og modernisere det nordjyske sundhedsvæsen, med et fokus på digital værdiskabelse for regionens borgere, digitale kompetencer i organisationen, samt digital sammenhængskraft i sundhedsvæsnet.

Regionens hospitaler er for nyligt overgået til NordEPJ og har i den forbindelse erstattet ældre systemer. En modernisering som bl.a. skal sikre understøttelse af regionens nuværende og fremtidige forretningsmål.

Klaus er medlem af regionens Strategiske Sundhedsledelse og referere til direktionen, og har mange års erfaring med ledelse i Region Nordjylland.

Klaus har en særlig interesse for, hvordan digitalisering kan skabe værdi for patienter i det danske sundhedsvæsen.

Niels Peter Rønnow Sand

Niels Peter Rønnow Sand

Professor, overlæge, ph.d.. Kardiologisk afdeling Syddansk Universitetshospital, SVS Esbjerg

Niels Peter is certified specialist in Cardiology since 2004.

He became an associate professor in 2010 at Department of Cardiology, University Hospital of Southern Denmark, Esbjerg and a Research Lecturer at the Institute for Regional Health Research (IRS), University of Southern DK.

In 2018 he became Head of Research, Department of Cardiology, University Hospital of Southern Denmark, Esbjerg.

Finally in 2020 he became a clinical professor at the Department of Cardiology/IRS, University Hospital of Southern Denmark, Esbjerg.

Janne Emily Seemann

Janne Emily Seemann

Professor og forskningsleder ved Center for Organization, Management and Administration, COMA, Aalborg Universitet

Har gennem sin forskerkarriere arbejdet med velfærdsorganisatoriske problemstillinger. I stikord kan især nævnes:
Offentlig organisation og ledelse; Samarbejde og koordination på tværs af organisationer, professioner, sektorer og politiske niveauer; Samarbejdsdrevet innovation; Organisatoriske og ledelsesmæssige implikationer af telemedicinske løsninger, distrikts- og socialpsykiatriske organiseringer samt tværgående forandrings- og ledelsestiltag i sygehusorganisationer.