Udfyld evalueringsforslag

Ønsker du at få evalueret en sundhedsteknologi af Behandlingsrådet, skal du udfylde nedenstående skabelon og indsende den til kontakt@behandlingsraadet.dk. Mærk mailen: Evalueringsforslag.

Inden du begynder at udfylde formularen, anbefaler vi, at du indleder dialog med Behandlingsrådet, så sekretariatet kan rådgive dig. Du kan indlede dialog med os her.

Om evalueringsforslaget

Evalueringsforslaget danner grundlag for Behandlingsrådets beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en evaluering af en sundhedsteknologi. Ansøgere udarbejder selv evalueringsforslag og kan løbende sparre med sekretariatet.

Inden du går i gang med at udfylde evalueringsforslaget, anbefaler vi, at du indleder dialog med sekretariatet. Vi anbefaler desuden, at du læser følgende materiale, så du er godt klædt på til at udfylde formularen:

Derudover stiller vi følgende arbejdsredskaber til rådighed, som du skal* bruge i dit evalueringsforslag

Når du har læst dokumenterne og indledt dialog med sekretariatet, kan du påbegynde dit evalueringsforslag her:

Udfyld evalueringsforslag 

Hvad sker der bagefter?

Når du har indsendt dit evalueringsforslag, bliver det valideret af sekretariatet og fremlægges herefter for Behandlingsrådet. Valideringen skal være afsluttet senest tre uger inden det rådsmøde, hvor du ønsker, at Rådet skal behandle dit evalueringsforslag – du skal altså indsende i god tid. Du finder en oversigt over datoerne for rådsmøderne her.

Til rådsmødet gennemser Rådet alle indsendte evalueringsforslag, hvorefter Rådet udvælger evalueringsforslag til den egentlige evaluering,

Beslutter Rådet at igangsætte en evaluering af jeres sundhedsteknologi på baggrund af evalueringsforslaget, skal du som ansøger herefter udfylde en ansøgningsskabelon med flere oplysninger.

Du vil blive informeret om den videre proces efter rådsmødet.

*Omkostningsskitsen skal benyttes af virksomheder, men er valgfri for regioner/hospitalsledelse