Udfyld din habilitets­erklæring

Du skal bruge dit private NemID til at underskrive habilitetserklæringen.

Har du tidligere udfyldt en erklæring? Log ind her først.

Er du:
Har du inden for de sidste 5 år været ansat i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Har du direkte eller indirekte økonomiske interesser i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Sidder du i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller i en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Har du patent på et eller flere produkter, som markedsføres af en medico- eller lægemiddelvirksomhed?
Har du inden for de sidste 5 år udført opgaver for en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Har du inden for de sidste 5 år fået sponsoreret rejser, konferencedeltagelse mv. af en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Er en af dine nærmeste pårørende på nuværende tidspunkt ansat i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Er der andre forhold, som bør indgå i vurderingen af inhabilitet?

Hvad sker der, når jeg har signeret min erklæring?

Når Behandlingsrådet har modtaget og vurderet din habilitetserklæring, får du besked pr. mail. Hvis du har spørgsmål til habilitetserklæringen, er du velkommen til at kontakte Pernille Dahl Bach på mail: pdb@behandlingsraadet.dk eller på tlf. +45 21 76 88 69

Vi er dataansvarlige

Behandlingsrådet er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Oplysninger og formål 

Vi behandler oplysningerne om dig i forbindelse med dit arbejde i Behandlingsrådet, herunder ved vurdering af din habilitet. Behandlingsrådet gemmer også oplysningerne i et journaliserings- og habilitetserklæringssystem til brug for vores administrative arbejde og som dokumentation for sagsbehandlingen.

De oplysninger vi behandler om dig er f.eks. identifikationsoplysninger såsom dit navn, din titel/stilling, dit arbejdssted og hvilken organisation, som du repræsenterer. Vi behandler også oplysninger om dine økonomiske og familiære forhold, når vi vurderer din habilitet. Personfølsomme oplysninger eller eventuelle oplysninger om dine pårørende bliver overstreget (blændet) inden vi offentliggør oplysninger om dig på vores hjemmeside.

Hvis du er medlem af Rådet eller et fagudvalg, vil dine personoplysninger bl.a. fremgå af Behandlingsrådets hjemmeside, ligesom det vil fremgå af interne dokumenter. Din seneste habilitetserklæring bliver desuden offentliggjort på Behandlingsrådets hjemmeside.

Hvis du er patientrepræsentant, offentliggør vi din habilitetserklæring, dit navn og et billede af dig på Behandlingsrådets hjemmeside på baggrund af reglerne i databeskyttelsesforordningens § 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1. Det kræver altid dit samtykke inden vi offentliggør oplysninger om dig. Det er frivilligt, om du ønsker dine oplysninger skal offentliggøres. Dit valg har ikke indflydelse på dit arbejde i Rådet/fagudvalget.

Hvis dit samarbejde med Behandlingsrådet ophører, fjerner vi din erklæring fra hjemmesiden. Hvis du indsender en ny erklæring, bliver din tidligere erklæring arkiveret. Vi benytter eksterne leverandører (databehandlere og deres evt. underdatabehandlere) til at opbevare og behandle data.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne om dig:

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Behandlingsrådet netop har om dig. Du har ret til at bede om at få rettet eller slettet oplysninger, hvis du f.eks. mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Du har også ret til begrænsning af dine oplysninger og til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personoplysninger, og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Der er visse lovbestemte undtagelser til dine rettigheder.

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen, forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Hvis du har spørgsmål til Behandlingsrådets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående informationer.

Behandlingsrådet
Niels Jernes Vej 6a
9220 Aalborg Ø
+45 70 21 08 00
Mail: kontakt@behandlingsraadet.dk
Web: www.behandlingsraadet.dk