Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådets årlige analyser vedr. ulighed i sundhed udarbejdes i et årligt rul, hvor rapporten offentliggøres til januar hvert år. Det årlige analysetema udvælges af Sundhedsministeriet og Danske Regioner efter en inddragende proces håndteret af Behandlingsrådet. For hver analyse nedsættes et fagudvalg, der sammen med sekretariatet udarbejder et undersøgelsesdesign og den endelige rapport.

Kommissoriet for Behandlingsrådets arbejde med analyserne vedr. ulighed i sundhed kan læses her.

Behandlingsrådet er i sin opstartsfase med at igangsætte analyserne vedr. ulighed i sundhed. Behandlingsrådet har således i løbet af foråret 2022 arbejdet med at fastlægge og beskrive rammerne for de kommende analyser, af hvilken grund analysen for 2022 afkortes og udarbejdes under samme temaramme som analysen for 2023. Dermed afviger processen for den første analyse fra det, der vil blive en normal, årlig analyse-proces.

Temaet for 2022+2023: ”Ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter”

Du finder Behandlingsrådets undersøgelsesdesign vedrørende ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser 2022 her.

Du finder Behandlingsrådets undersøgelsesdesign vedrørende ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser – årsager og interventioner - 2023 her.

Til at bistå sekretariatet og fagudvalget med udarbejdelsen af analysen, har Behandlingsrådet i 2022 og 2023 indgået samarbejdsaftale med Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet.