Gå til hovedindholdet

I Behandlingsrådets fagudvalg indgår tre patientrepræsentanter (hvoraf en også indgår i programgruppen), som udpeges af Danske Patienter. Patientrepræsentanter inddrages, da de har en værdifuld og unik viden om patientrelevante forhold, som ikke nødvendigvis belyses på anden vis i fagudvalgene.

Opgaver 

Patientrepræsentanternes opgave er at bidrage med både det individuelle, erfaringsbaserede patientperspektiv samt mere generel viden om patienters oplevelser og behov. De skal derfor bidrage med en viden, som de fag- og sundhedsprofessionelle ikke har.  

Patientrepræsentanter forventes at give deres input ved udarbejdelse af undersøgelsesdesign og i udarbejdelsen af den endelige rapport. 

Deltagelse på fagudvalgsmøder 

Forud for første møde i fagudvalget vil udpegede patientrepræsentanter skulle deltage i et kort introduktionskursus afholdt af Behandlingsrådets sekretariat. Mødet vil blandt andet inkludere en introduktion til Behandlingsrådet, orientering om mødeform og mødekadence for fagudvalgsmøderne, opgaven som patientrepræsentant mv. 

Under fagudvalgsmøderne har fagudvalgsformanden et særligt ansvar ift. at sikre inddragelse af patientrepræsentanterne. 

Patientinddragelse og habilitet 

Patientrepræsentanter indgår i fagudvalgene på lige fod med de øvrige medlemmer. Det betyder blandt andet, at de har tavshedspligt og underlagt samme habilitetsregler som for øvrige fagudvalgsmedlemmer. Patientrepræsentantens egen sygdom, interesse i et sygdomsområde eller medlemskab af patientforening vil som udgangspunkt ikke medføre inhabilitet.

Patientrepræsentantens syn på de givne sager kan være relevant for behandlingen i udvalget, så længe patientrepræsentanten fremstår uvildig og upartisk. 

Er du udpeget som patientrepræsentant til et fagudvalg i Behandlingsrådet, og har du spørgsmål? 

Tag fat i din kontaktperson fra projektgruppen eller kontakt sekretariatet på kontakt@behandlingsraadet.dk