Gå til hovedindholdet

Den inddragende proces

Behandlingsrådet åbner årligt op for, at aktører kan indstille temaforslag til Behandlingsrådets årlige analyse vedrørende ulighed i sundhed. Analysen kan omhandle forskellige temaer/udfordringer indenfor ulighed i sundhed.

Behandlingsrådet ønsker en inddragende proces, hvor relevante eksterne parter får mulighed for gennem dybdegående analyse at få sat fokus på – og skabt synlighed omkring - væsentlige udfordringer inden for ulighed i sundhed. Det kan være udfordringer eller uligheder, man er blevet opmærksom på via sit arbejde med patienter, gennem forskning eller andet.

Når det endelige tema er fastlagt, nedsætter Behandlingsrådet et fagudvalg bestående af eksperter indenfor området, der sammen med Sekretariatet og eventuelt i samarbejde med relevante forskningsmiljøer bruger det følgende år på at udarbejde analysen.

Den færdige rapport overdrages til Sundhedsministeriet og Danske Regioner, og resultaterne formidles i forskellige relevante fora. Analysen kan således potentielt påvirke politiske beslutningsprocesser, og det tilstræbes, at analysen kommer de tiltag et skridt nærmere, der skal til for at skabe reel forandring.    

Hvem, hvordan og hvornår

Forskellige eksterne aktører, herunder eksempelvis patientforeninger, faglige selskaber, kommuner og regioner, forskningsinstitutioner samt andre organisationer med interesse for emnet, har mulighed for at indstille et analysetema til det kommende års analyse.

Rammerne for indstillingerne er vide, dog således at analysen skal ”afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper”. Fristen for indsendelse af indstillinger til analysen 2024 er nået, og det er ikke længere muligt at indsende indstillinger. Denne side vil blive opdateret, når det er muligt at sende indstillinger til analyse 2025, hvilket forventeligt vil ske ultimo 2023.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Behandlingsrådets sekretariat på mail: lst@behandlingsraadet.dk eller på telefon: 61 24 61 69.