Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådet åbner nu op for, at aktører kan indstille temaforslag til Behandlingsrådets 2024-analyse vedrørende ulighed i sundhed. Analysen skal omhandle social ulighed.

Ulighed i sundhed har stor politisk og forskningsmæssig bevågenhed. Ulighed i sundhed handler om, at der kan være uretfærdige og potentielt undgåelige forskelle i sundhedstilstanden mellem individer eller grupper i befolkningen. De uligheder, der ofte fremtrækkes som uretfærdige, knytter sig til begrebet social ulighed i sundhed, som handler om, at disse systematiske forskelle i sundhed og sygdom mellem grupper i befolkningen kan være betinget af eksempelvis uddannelsesniveau, indkomst, beskæftigelse, køn eller etnicitet.

Den inddragende proces

Behandlingsrådet ønsker en inddragende proces, hvor relevante eksterne parter får mulighed for gennem dybdegående analyse at få sat fokus på – og skabt synlighed omkring - væsentlige udfordringer inden for ulighed i sundhed. Det kan være udfordringer eller uligheder, man er blevet opmærksom på via sit arbejde med patienter, gennem forskning eller andet.

Når det endelige tema er fastlagt, nedsætter Behandlingsrådet et fagudvalg bestående af eksperter indenfor området, der sammen med Sekretariatet og eventuelt i samarbejde med relevante forskningsmiljøer bruger det følgende år på at udarbejde analysen.

Den færdige rapport overdrages til Sundhedsministeriet og Danske Regioner, og resultaterne formidles i forskellige relevante fora. Analysen kan således potentielt påvirke politiske beslutningsprocesser, og det tilstræbes, at analysen kommer de tiltag et skridt nærmere, der skal til for at skabe reel forandring.    

Hvem, hvordan og hvornår

Forskellige eksterne aktører, herunder eksempelvis patientforeninger, faglige selskaber, kommuner og regioner, forskningsinstitutioner samt andre organisationer med interesse for emnet, har mulighed for at indstille et analysetema til det kommende års analyse.

Rammerne for indstillingerne er vide, dog således at analysen skal ”afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper.” Herudover er det besluttet, at analysen for 2024 skal omhandle social ulighed i sundhed.

Følgende rammer vil derfor gælde for indstillinger til analysen for 2024:

  • Analysen skal afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper (Jf. Behandlingsrådets kommissorium, der kan læses her.)
  • Analysen skal omhandle social ulighed i sundhed
  • Analysen kan enten stille skarpt på et mere specifikt område eller være af mere overordnet karakter

OBS: Med henblik på at sikre, at indstillingerne følger et ensartet format, skal dette skema anvendes i forbindelse med indstilling af analysetemaet. Skemaet skal indsendes til kontakt@behandlingsraadet.dk. Mærk mailen ”Indstilling af analysetema vedr. ulighed i sundhed”.

Indstillere kan blive kontaktet af Behandlingsrådets sekretariat for at afklare eventuelle uklarheder og afgive eventuelle supplerende informationer. Indstiller forpligter sig ikke til yderligere arbejde. Hvis analysetemaet bliver udvalgt, vil analysearbejdet foregå i Behandlingsrådets sekretariat og fagudvalg.

Fristen for indsendelse af indstillinger til Behandlingsrådets analyse vedrørende ulighed i sundhed i 2024 er den 15. marts 2023. 

Udvælgelse af analysetema

Efter fristens udløb vil programgruppen sammen med sekretariatet i en kvalificeringsproces udvælge 2-3 analysetemaer, ud fra hvilke Sundhedsministeriet og Danske Regioner som opdragsgivere, til august udpeger det endelige analysetema.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Behandlingsrådets sekretariat på mail: lst@behandlingraadet.dk eller på telefon: 61 24 61 69.