Gå til hovedindholdet

Speciale:  Klinisk Biokemi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af anvendelse af Point-of-Care Tests til ældre patienter i eget hjem
Sidst opdateret: 04. juni 2024

Status:

Forslag

Igangværende analyse

Offentliggjort den 27. november 2023

Behandlingsrådet har igangsat en analyse omhandlende potentialer i Anvendelse af Point-of-care test (POCT) til ældre patienter i eget hjem.

Status for

Forslag

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 03. maj 2023. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 22. juni 2023. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 28. september 2023. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalgsformand
Behandlet 05. oktober 2023. 

Scopet for det foreliggende analysetema skal yderligere defineres i dialog med den kommende fagudvalgsformand og med relevante faglige miljøer. På baggrund heraf vil kompetencerne for det øvrige fagudvalg blive sammensat.

Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 02. maj 2024. 

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af anvendelse af Point-of-Care Tests til ældre patienter i eget hjem.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommissorium for fagudvalget her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Mads Nybo
Cheflæge, ph.d., formand for DSKB
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Linda Rask Westergaard Nielsen
Sundhedsfaglig chefkonsulent
Kommunernes Landsforening (KL)
Rune Munch Aabenhus
Speciallæge i almen medicin, ph.d.
LVS
Gitte Sparke
Sygeplejerske
Region Syddanmark
Charlotte Carlsen
Ledende overlæge
Region Midtjylland
Dmitri Zintchouk
Overlæge, ph.d.
Region Nordjylland
Louise Lucassen
Chefkonsulent
Region Midtjylland
Julie Blomgren
Overlæge
Region Hovedstaden
Kitten Weber
Lægefaglig funktionschef
Region Sjælland
Siri Aas Smedemark
Læge i geriatrisk hoveduddannelse
Region Syddanmark