Danske Regioners bestyrelse har etableret Behandlingsrådet.

Behandlingsrådets formål er at evaluere, om udgifterne til en behandling eller teknologi i sundhedsvæsenet står mål med effekten for patienterne.

Behandlingsrådet åbner for evalueringsforslag

Behandlingsrådet arbejder ud fra fire principper:

mere sundhed for pengene

faglighed og armslængde til det politiske system

åbenhed

lighed