Analyser af ulighed i sundhed – Behandlingsrådets kommende arbejde

Behandlingsrådet har fra 2022 fået til opgave at udarbejde årlige analyser, der skal afdække og belyse ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Analyserne skal bidrage til at sikre, at ulighed i sundhed ikke forstærkes i sundhedsvæsenet, eksempelvis gennem ulighed i den behandling, patienter får.

Analyserne vedr. ulighed i sundhed er et særskilt område under Behandlingsrådets opgaveportefølje. Analyserne er således ikke direkte forbundet med Behandlingsrådets øvrige arbejde med evalueringer og analyser af sundhedsteknologier.