Gå til hovedindholdet

Analyser af ulighed i sundhed – Behandlingsrådets kommende arbejde

Behandlingsrådet har fra 2022 fået til opgave at udarbejde årlige analyser, der skal afdække og belyse ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Analyserne skal bidrage til at sikre, at ulighed i sundhed ikke forstærkes i sundhedsvæsenet, eksempelvis gennem ulighed i den behandling, patienter får.

Analyserne vedr. ulighed i sundhed er et særskilt område under Behandlingsrådets opgaveportefølje. Analyserne er således ikke direkte forbundet med Behandlingsrådets øvrige arbejde med evalueringer og analyser af sundhedsteknologier. 

Programgruppen for ulighed i sundhed

Behandlingsrådets analyser vedrørende ulighed i sundhed organiseres med et fagudvalg med ansvar for en årlig analyse, samt en gennemgående programgruppe. 

Programgruppen udpeges for en 3-årig periode som en styregruppe, der skal sikre kontinuitet og sammenhæng mellem de årlige analyser.

Medlemmerne udpeges af forskellige aktører og indgår som faste medlemmer i de årlige fagudvalg. Derudover har de supplerende opgaver i forbindelse med kommende temaer og fagudvalg. 

Du finder programgruppen for Ulighed i Sundhed her.