Gå til hovedindholdet

Opgaver

Fagudvalget har to væsentlige opgaver:

  • At fremstille et undersøgelsesdesign, der blandt andet indeholder undersøgelsesspørgsmål og metodevalg
  • At fremstille en samlet rapport, der besvarer undersøgelsesspørgsmålene fyldestgørende og formidler undersøgelsens resultater

Programgruppen, som udpeges for en treårig periode  har yderligere opgaver med:

  • At bidrage til udpegningen af de medlemmer, der udpeges specifikt til det kommende års tema
  • At kvalificere de indsendte forslag til kommende analysetemaer
  • At formidle fagudvalgets arbejde med ulighed i sundhed samt analysens væsentligste fund

Behandlingsrådets sekretariat vil bistå fagudvalgets arbejde med udarbejdelse af væsentlige sagsdokumenter undervejs i processen.

Tidsforbrug

Fagudvalget forventes at deltage i fem til syv fagudvalgsmøder henover 12-14 måneder. Herudover forventes programgruppen at skulle mødes yderligere 2-3 gange årligt. Behandlingsrådets sekretariatet er opmærksom på tidlig planlægning af fagudvalgets møder.

Fagudvalgets medlemmer forventes typisk at skulle bruge mellem 2 og 6 timer i forbindelse med afholdelse af fagudvalgsmøderne (forberedelsestid samt reel mødetid - transporttid er ikke indregnet). Fagudvalgsformandens tidsforbrug ligger ofte i den høje ende af dette estimat.  Tidsforbruget dækker over forberedelsestid og gennemlæsning af fremsendt materiale forud for møderne samt selve møderne. Henimod afslutningen af analyseprocessen forventes forberedelsestiden at være øget grundet en større mængde materiale til gennemlæsning forud for mødedeltagelse.

2-3 af fagudvalgsmøderne vil foregå med fysisk deltagelse (typisk heldagsmøder), mens resten af møderne vil være kortere virtuelle møder, der ikke involverer transporttid og som typisk kræver mindre forberedelse.

Er du fagudvalgsmedlem, kan du læse mere om arbejdet med de årlige analyser vedr. ulighed i sundhed og din egen rolle her:

Introduktion til fagudvalgets arbejde i Behandlingsrådet i forbindelse med en analyse vedr. ulighed i sundhed