Gå til hovedindholdet

Analyse 2023: Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser - patientforløb, barrierer og indsatser

Behandlingsrådets analyse vedrørende ulighed i sundhed for 2023 udgør den anden af to udgivelser, som Behandlingsrådet publicerer under temaet ”Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser” i 2023 og 2024.

Analysen er udarbejdet i samarbejde med et fagudvalg af eksperter på området med Mogens Vestergaard, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet, praktiserende læge i Lægefælleskabet i Grenaa som formand, og med Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet, som samarbejdspartner i projektet. Desuden har kliniske eksperter inden for akut koronart syndrom (AKS) og lungekræft bidraget til at kvalificere analysearbejdet.

Analysen fokuserer på uligheder i patientforløb ved lungekræft og AKS (ustabil hjertekrampe og blodprop i hjertet) mellem patienter med og uden psykiske lidelser. Analysen indeholder:

  1. Et registerstudie baseret på danske registre, som belyser uligheder i patientforløb mellem patienter med og uden psykisk lidelse ved AKS eller lungekræft. Studiet har blandt andet fokus på hvor uligheder opstår og i hvilket omfang.
  2. Et kvalitativt studie som belyser, hvilke barrierer, der kan bidrage til uligheder i patientforløb ved AKS og lungekræft mellem patienter med og uden psykisk lidelse. Studiet er baseret på individuelle interviews med patienter og sundhedsprofessionelle samt feltstudier på relevante hospitalsafdelinger.
  3. Et deskriptivt studie, som beskriver eksempler på indsatser, som allerede anvendes i Danmark med henblik på at reducere uligheder i patientforløb.

Du finder Behandlingsrådets undersøgelsesdesign vedrørende ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser 2023 her.

Til at bistå sekretariatet og fagudvalget med udarbejdelsen af analysen, har Behandlingsrådet i 2022, 2023 og 2024 indgået samarbejdsaftale med Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet.

Find rapport og pixi for 2023 her:

Behandlingsrådet analyse vedrørende ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser - Patientforløb, barrierer og indsatser Pixi-udgave af Behandlingsrådets rapport vedrørende Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser - Patientforløb, barrierer og indsatser

 

Du finder fagudvalget for ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter her.

Analyse 2022: Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser

I forbindelse med aftalen for regionernes økonomi for 2022 aftalte regeringen og Danske Regioner, at Behandlingsrådet fra 2022 skal udarbejde årlige analyser med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper.  

Denne rapport udgør Behandlingsrådets første årlige analyse vedrørende ulighed i sundhed. Rapporten er samtidig den første af to udgivelser, som Behandlingsrådet publicerer vedrørende ulighed i sundhed i 2023 og 2024 under temaet ”Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser”.  

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med et fagudvalg med Morten Grønbæk, direktør for Center for Sundt liv og Trivsel som formand og Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet, som samarbejdspartner i projektet. 

Rapporten indeholder et litteraturreview af danske studier samt et nyt registerstudie baseret på danske registre som tilsammen anvendes til at belyse uligheder i somatisk behandling og sygdomsudfald hos patienter med psykisk lidelse sammenlignet med patienter uden psykisk lidelse – samt betydningen af uddannelse og geografisk bopæl i forhold til eventuelle uligheder mellem patienter med og uden psykisk lidelse. 

Til rapporten findes en særskilt udgivelse af ekstra bilag relateret til registerstudiet. Disse kan rekvireres ved at sende en e-mail til: kontakt@behandlingsraadet.dk. 

Du finder Behandlingsrådets undersøgelsesdesign vedrørende ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser 2022 her.

Til at bistå sekretariatet og fagudvalget med udarbejdelsen af analysen, har Behandlingsrådet i 2022 og 2023 indgået samarbejdsaftale med Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet.

Find rapport og pixi for 2022 her:

Behandlingsrådets rapport vedrørende ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser Pixi-udgave af Behandlingsrådets rapport vedrørende ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser

 

Du finder fagudvalget for ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter her.