Gå til hovedindholdet

Dette er fagudvalget for ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommissorium For fagudvalg for ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Mogens Vestergaard
Professor, praktiserende læge
Behandlingsrådet

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Pernille Tanggaard Andersen
Professor & Forskningsleder
Behandlingsrådet
Ida Hageman
Lægefaglig direktør
Danske Regioner
Finn Breinholt Larsen
Seniorforsker
Regionerne
Lene Caspersen
Socialoverlæge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Kit Borup
Social og Sundhedschef
Kommunernes Landsforening (KL)
Lisbeth Lauge Andersen
Sygeplejerske, adjunkt ved UCL, ph.d.-stipendiat
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Merete Nordentoft
Professor Overlæge
Behandlingsrådet
René Ernst Nielsen
Professor, Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Morten Sodemann
Professor, overlæge
Behandlingsrådet
Susanne Betina Nielsen
Socialsygeplejerske
Region Sjælland
Julie Mackenhauer
Læge PhD
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Nina Brünés
Koordinator for socialsygeplejerskerne
Region Hovedstaden
Louise Madsin
Patientrepræsentant
Center for Recovery og Samskabelse
Flemming Mærsk
Patientrepræsentant
Behandlingsrådet