Dette er fagudvalget for ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommisorium For fagudvalg for ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Morten Grønbæk
Professor/Direktør
Behandlingsrådet

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Pernille Tanggaard Andersen
Professor & Forskningsleder
Behandlingsrådet
Mogens Vestergaard
Praktiserende læge
Behandlingsrådet
Emma Fleming
Politisk konsulent
Danske Patienter
Ida Hageman
Lægefaglig direktør
Regionerne
Finn Breinholt Larsen
Seniorforsker
Regionerne
Lene Caspersen
Socialoverlæge
Regionerne
Beth Bülow Larsen
Socialsygeplejerske
Regionerne
Kit Borup
Social og Sundhedschef
Kommunernes Landsforening (KL)
Lisbeth Lauge Andersen
Sygeplejerske, adjunkt ved UCL, ph.d.-stipendiat
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Merete Nordentoft
Professor Overlæge
Behandlingsrådet