Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådet forventes årligt at udarbejde 15-25 evalueringer. Evalueringerne vil blive foretaget for nyt og eksisterende udstyr og sundhedsteknologier. Med sundhedsteknologi menes enhver anvendelse af udstyr, procedurer og behandlingsteknologier – med den tilknyttede viden og kompetence – der anvendes med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet.

Både private aktører og offentlige kan indstille forslag til evalueringer. Behandlingsrådet sekretariat hjælper ansøger gennem forslagsprocessen. Behandlingsrådet udvælger, ud fra de indstillede forslag, til rådsmøderne de evalueringsforslag, som udgør Rådets egentlige evalueringer.

Behandlingsrådet kan også selv igangsætte evalueringer, som tager udgangspunkt i forslag fra rådsmedlemmerne eller Sekretariatet. Disse betragtes som evalueringer af egen drift, da Behandlingsrådet indstiller evalueringsforslaget, laver evalueringsdesignet samt udarbejder evalueringsrapporten.

En mere detaljeret beskrivelse af evalueringer af egen drift kan læses i Behandlingsrådets proceshåndbog.

Processen for ansøger for evalueringerne er beskrevet i Behandlingsrådets proceshåndbog. Ligesom at der er udarbejdet en metodevejledning for for evalueringer i Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet kan både evaluere enkeltprodukter og sammenlignelige teknologier, også kaldet produktkategorier. Det vil variere fra gang til gang ud fra omstændighederne. Processen for evalueringer af produktkategorier er beskrevet i Behandlingsrådets proceshåndbog. 

Ønsker du at indstille et forslag til evaluering, kan du læse videre her.

Ønsker du at se en oversigt over Behandlingsrådets evalueringer, kan du læse videre her.

Større analyser

Udover evalueringer, forventes Behandlingsrådet også at gennemføre 2-3 større analyser årligt. Analyserne kan tage udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Modsat evalueringerne, er det kun hospitalsledelser og regioner, herunder regionsråd, der kan indstille forslag til temaer til analyser. Behandlingsrådet kan også af egen drift foreslå temaer for analyserne. 

Ønsker du som offentlig aktør at indstille et tema til analyse, kan du læse mere her.

Ønsker du at se en oversigt over Behandlingsrådets større analyser, kan du læse videre her.

Ønsker du at kvalificere et analysedesign, kan du læse videre her.