Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådet er ansvarligt for at udarbejde anbefalinger om anvendelsen af sundhedsteknologier. Behandlingsrådet sigter efter at udarbejde klare anbefalinger, der:

  • tydeligt beskriver hvilke situationer, anbefalingerne er relevante i
  • tydeliggør særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med anvendelse/implementering af sundhedsteknologien
  • kan kommunikeres tydeligt til relevante aktører, f.eks. regionerne og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Behandlingsrådet er ikke ansvarligt for at sikre implementering af anbefalingerne, men er bevidste om vigtigheden og omfanget af implementeringsopgaven. Rådet er derfor også meget bevidst om dets egen rolle samt de muligheder Rådet har for at påvirke implementeringen.

Når Behandlingsrådet kommer med en ny anbefaling, bliver anbefalingen kommunikeret til de aktører, som den er relevant for. Det vil i alle tilfælde være de fem regioner og De Lægevidenskabelige Selskaber, som kan understøtte den nødvendige vidensdeling om den nye anbefaling.

For at sikre at der hurtigt bliver fulgt op på anbefalinger fra Behandlingsrådet, har de fem regioner besluttet at etablere ”Tværregionalt forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger”. Formålet med forummet er at understøtte regionernes implementering af Rådets anbefalinger og understøtte en hurtig og ensartet implementering på tværs af regionerne. Forummet er sammensat, så det samlet besidder kompetencer, der kan understøtte implementeringen af Rådets anbefalinger. Kommissorium for tværregionalt forum finder du her.

Ved anbefalinger om enten ibrugtagning/anvendelse eller udfasning af en sundhedsteknologi, har der allerede været en involvering af de aktører, som har en rolle i implementeringen af anbefalingen. I det konkrete fagudvalg har der således siddet en repræsentant for regionernes indkøbs- og udbudsafdelinger, som i evalueringsprocessen har været med til at bidrage med relevante overvejelser af indkøbs- og udbudsmæssig karakter. Vedkommende har samtidig forberedt relevant materiale til den videre implementeringsproces (f.eks. materiale som forberedelse til at gennemføre et udbud). I fagudvalget sidder der altid kliniske repræsentanter, som kan bidrage til at Behandlingsrådets anbefaling indarbejdes i relevante kliniske retningslinjer og anbefalinger på både nationalt og lokalt niveau.