Gå til hovedindholdet

Når du vil have en sundhedsteknologi evalueret af Behandlingsrådet, skal du gennem flere faser, før Behandlingsrådet kan komme med sin anbefaling:

  1. Forslagsfase 
  2. Evalueringsfase 
  3. Opfølgningsfase  

De tre faser er kort beskrevet nedenfor og ligeledes illustreret i figuren. 

Første skridt er at tage kontakt til Behandlingsrådets sekretariat, som kan hjælpe dig gennem første del af processen – udarbejdelse af et evalueringsforslag. Du er velkommen til at kontakte Behandlingsrådets sekretariat, hvis du er i tvivl om dit produkt eller forslag passer til Behandlingsrådets genstandsfelt. Du kan finde kontaktoplysninger på sekretariatet her.  Ellers er det første officielle skridt at indlede en dialog med sekretariatet med henblik på at aftale et indledende møde. Du kan indlede dialog med sekretariatet her.

Derudover tilrådes du at læse både Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning, der giver den fulde indsigt i, hvad du som ansøger skal levere til Behandlingsrådet – og hvornår du kan forvente at få hjælp og sparring fra sekretariatet.

Selvom der er indledt en proces ift. at påbegynde en evaluering af en sundhedsteknologi, forhindrer det ikke regionerne i at ibrugtage den pågældende sundhedsteknologi undervejs i forløbet.

Forslagsfasen

Forslagsfasen består af den indledende kontakt mellem ansøger og Behandlingsrådets sekretariat. Generelt gælder det, at ansøgere altid er velkomne til at kontakte Behandlingsrådets sekretariat telefonisk eller skriftligt.

Når du vil indsende et evalueringsforslag, opfordres du altid til at starte processen med at indlede dialog. Når den indledende dialog er gennemført, vil du som ansøger selv skulle udarbejde et konkret evalueringsforslag - ansøger kan løbende sparre med sekretariatet undervejs i dette arbejde. Evalueringsforslaget er den officielle tilkendegivelse af, at der ønskes at indstille en sundhedsteknologi til Behandlingsrådet.  

Når evalueringsforslaget er udfyldt, skal det efterfølgende valideres af sekretariatet. Sekretariatet vil særligt vurdere forslaget med fokus på teknologiens kerneeffekt. Efter validering vil evalueringsforslaget blive fremlagt for Behandlingsrådet på næste mulige rådsmøde. For at sikre at evalueringsforslaget fremsættes på et ønsket rådsmøde, opfordres ansøgere til at indsende forslag i god tid, da validering skal være afsluttet tre uger inden forestående rådsmøder. Du finder en oversigt over datoerne for rådsmøderne her.

Til rådsmødet gennemser Rådet alle indsendte evalueringsforslag, hvorefter Rådet udvælger evalueringsforslag til den egentlige evaluering: 

Vælger Rådet at igangsætte en evaluering på baggrund af evalueringsforslaget, overgår ansøger til fase 2, som er evalueringsfasen.   

 

Du kan udfylde dit evalueringsforslag her

 

Evalueringsfasen

Hvis dit evalueringsforslag udvælges til evaluering, bliver du kontaktet af Behandlingsrådets sekretariat, som tilknytter en projektgruppe til at facilitere evalueringen af sundhedsteknologien. 

I evalueringsfasen igangsættes flere elementer samtidigt. Det drejer sig om etablering af fagudvalg, udarbejdelse af evalueringsdesign samt udarbejdelse af ansøgning. Fagudvalget er med til at fastlægge evalueringsdesignet og først når det endelige evalueringsdesign er fastlagt, kan ansøgningen færdiggøres.   

Du har mulighed for at være i dialog med sekretariatet under hele den fase, hvor du udarbejder din ansøgning. Der skal foreligge en fyldestgørende ansøgning senest 9 måneder efter offentliggørelse af evalueringsdesignet.

Når ansøgningen er færdiggjort, indsendt og teknisk valideret, udarbejder fagudvalget og sekretariatet en evalueringsrapport. Rapporten er en opsummering af væsentlige konklusioner ud fra ansøgningens indhold om sundhedsteknologien. 

Efterfølgende vil rapporten blive tilsendt både ansøger og den eventuelle komparatorvirksomhed, som begge har mulighed for at indgive et høringssvar inden for 14 dage.

Når denne periode er overstået, vil evalueringsrapporten blive fremlagt på næste mulige rådsmøde, hvor Behandlingsrådet vil træffe en beslutning om anbefaling. 

Evalueringsfasen varer 5-8 måneder.

Implementeringsfasen

Sidste fase er opfølgningsfasen. Her kan Rådet enten beslutte, at den pågældende sundhedsteknologi anbefales, ikke anbefales eller anbefales til vidensopsamling. Kun hvis sundhedsteknologien sendes til vidensopsamling, fortsætter arbejdet i Behandlingsrådet. Hvis sundhedsteknologien anbefales eller ikke anbefales, er det regionernes opgave at implementere dette ude i de enkelte regioner.  

 

Figur over proces