Gå til hovedindholdet

Når du vil have en sundhedsteknologi evalueret af Behandlingsrådet, skal du gennem flere faser, før Behandlingsrådet kan komme med sin anbefaling:

  1. Forslagsfase 
  2. Evalueringsfase 
  3. Opfølgningsfase  

Du tilrådes at læse både Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning, der giver den fulde indsigt i, hvad du som ansøger skal levere til Behandlingsrådet – og hvornår du kan forvente at få hjælp og sparring fra sekretariatet.

Selvom der er indledt en proces ift. at påbegynde en evaluering af en sundhedsteknologi, forhindrer det ikke regionerne i at ibrugtage den pågældende sundhedsteknologi undervejs i forløbet.

Forslagsfasen

Behandlingsrådet igangsætter  fra sensommeren 2024 ikke flere evalueringer pba ansøgninger fra virksomheder. Fra 1. august afholder sekretariatet ikke flere indledende dialogmøder med virksomheder, og rådsmødet den 26. september er sidste møde, hvor evalueringer fra virksomheder igangsættes. Virksomheder kan således ikke længere ansøge om evaluering af deres sundhedsteknologier i Behandlingsrådet. Ændringerne sker som følge af Behandlingsrådets omorganisering til Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut pr. januar 2025.   

Du kan læse mere her.

Nedenstående information er fortsat relevant for igangværende evalueringer, da allerede igangsatte og aktive evalueringer vil blive færdiggjort i løbet af 2025.

Evalueringsfasen

Hvis dit evalueringsforslag udvælges til evaluering, bliver du kontaktet af Behandlingsrådets sekretariat, som tilknytter en projektgruppe til at facilitere evalueringen af sundhedsteknologien. 

I evalueringsfasen igangsættes flere elementer samtidigt. Det drejer sig om etablering af fagudvalg, udarbejdelse af evalueringsdesign samt udarbejdelse af ansøgning. Fagudvalget er med til at fastlægge evalueringsdesignet og først når det endelige evalueringsdesign er fastlagt, kan ansøgningen færdiggøres.   

Du har mulighed for at være i dialog med sekretariatet under hele den fase, hvor du udarbejder din ansøgning. Der skal foreligge en fyldestgørende ansøgning senest 9 måneder efter offentliggørelse af evalueringsdesignet.

Når ansøgningen er færdiggjort, indsendt og teknisk valideret, udarbejder fagudvalget og sekretariatet en evalueringsrapport. Rapporten er en opsummering af væsentlige konklusioner ud fra ansøgningens indhold om sundhedsteknologien. 

Efterfølgende vil rapporten blive tilsendt både ansøger og den eventuelle komparatorvirksomhed, som begge har mulighed for at indgive et høringssvar inden for 14 dage.

Når denne periode er overstået, vil evalueringsrapporten blive fremlagt på næste mulige rådsmøde, hvor Behandlingsrådet vil træffe en beslutning om anbefaling. 

Evalueringsfasen varer 5-8 måneder.

Implementeringsfasen

Sidste fase er opfølgningsfasen. Her kan Rådet enten beslutte, at den pågældende sundhedsteknologi anbefales, ikke anbefales eller anbefales til vidensopsamling. Kun hvis sundhedsteknologien sendes til vidensopsamling, fortsætter arbejdet i Behandlingsrådet. Hvis sundhedsteknologien anbefales eller ikke anbefales, er det regionernes opgave at implementere dette ude i de enkelte regioner.  

 

Figur over proces