Gå til hovedindholdet

For ansøgere

Behandlingsrådet forventes årligt at udarbejde 15-25 evalueringer. Evalueringerne vil blive foretaget for nyt og eksisterende udstyr og sundhedsteknologier. Med sundhedsteknologi menes enhver anvendelse af udstyr, procedurer og behandlingsteknologier – med den tilknyttede viden og kompetence – der anvendes med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet.

Både private aktører og offentlige kan indstille forslag til evalueringer. Behandlingsrådet sekretariat hjælper ansøger gennem forslagsprocessen. Behandlingsrådet udvælger, ud fra de indstillede forslag, til rådsmøderne de evalueringsforslag, som udgør Rådets egentlige evalueringer.

Processen for ansøger for evalueringerne er beskrevet i Behandlingsrådets proceshåndbog. Ligesom at der er udarbejdet en metodevejledning for for evalueringer i Behandlingsrådet.

Ønsker du at indstille et forslag til evaluering, kan du læse videre her.

Udover evalueringer, forventes Behandlingsrådet også at gennemføre 2-3 årlige analyser. Analyserne kan tage udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Modsat evalueringerne, er det kun hospitalsledelser og regioner, herunder regionsråd, der kan indstille forslag til temaer til analyser. Behandlingsrådet kan også af egen drift foreslå temaer for analyserne. 

Ønsker du som offentlig aktør at indstille et tema til analyse, kan du læse mere her.