Gå til hovedindholdet

Analysen 2024: Ulighed i behandlingen relateret til social støtte og sociale netværk

Analysetemaet for 2024 er udvalgt blandt 35 indsendte forslag og er blevet godkendt af Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Dermed kan Behandlingsrådet igangsætte den nye analyse ”Ulighed i behandlingen relateret til social støtte og sociale netværk” fra årsskiftet. 

Analysen i 2024 vil undersøge betydningen af socialt netværk og social støtte på patientforløbet og undersøge hvilke mekanismer, der skaber uligheder relateret til netværkets karakteristika og den sociale støtte, patienter modtager.  

Den præcise afgrænsning af emnet fastlægges af fagudvalget i første kvartal 2024, og vil derefter være tilgængelig på Behandlingsrådets hjemmeside 

Analysen forventes publiceret i januar 2025.

Til at bistå sekretariatet og fagudvalget med udarbejdelsen af analysen, har Behandlingsrådet i 2022, 2023 og 2024 indgået samarbejdsaftale med Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet.