Gå til hovedindholdet

Programgruppen for ulighed i sundhed

Behandlingsrådets analyser vedrørende ulighed i sundhed organiseres med et fagudvalg med ansvar for en årlig analyse, samt en gennemgående programgruppe. 

Programgruppen udpeges for en 3-årig periode som en styregruppe, der skal sikre kontinuitet og sammenhæng mellem de årlige analyser.

Medlemmerne udpeges af forskellige aktører og indgår som faste medlemmer i de årlige fagudvalg. Derudover har de supplerende opgaver i forbindelse med kommende temaer og fagudvalg. 

Du finder programgruppen for Ulighed i Sundhed her.