Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådet forventes at gennemføre 2-3 større analyser årligt. Analyserne kan tage udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Det er kun hospitalsledelser og regioner, herunder regionsråd, der kan indstille forslag til temaer til analyser. Behandlingsrådet kan også af egen drift foreslå temaer for analyserne. 

Ønsker du som offentlig aktør at indstille et tema til analyse, kan du læse mere her.

Ønsker du at se en oversigt over Behandlingsrådets igangværende større analyser, kan du læse mere her.