Gå til hovedindholdet

Denne skabelon anvendes ved indsendelse af evalueringsforslag til Behandlingsrådet i forbindelse med ønsket om evaluering af ny eller eksisterende sundhedsteknologi. Evalueringsforslag udfyldes af ansøger og har til formål at give Behandlingsrådet en baggrund for igangsættelse af evalueringer. Ansøger anbefales at gå i dialog med Behandlingsrådets sekretariat for at få vejledning til korrekt udfyldelse.

Skabelonen vedrører de overordnede temaer:

  • oplysninger om ansøger 
  • oplysninger om sundhedsteknologier
  • oplysninger om evidensgrundlaget for sundhedsteknologien

OBS: Du skal udfylde word-skabelonen, som derefter skal indsendes til Behandlingsrådet på kontakt@behandlingsraadet.dk. Mærk din mail "Evalueringsforslag"

Omfanget af besvarelsen af hver af temaerne vil afhænge af den enkelte sundhedsteknologi, og hvis ansøger vurderer, at et spørgsmål ikke er relevant, anfører ansøger ”ikke relevant” samt en kort argumentation herfor.

Er der fortrolig information i evalueringsforslaget, så skal det tydeligt markeres ved at markere den fortrolige tekst med gul i svarfeltet.

Skulle der opstå spørgsmål i udarbejdelsen af evalueringsforslag eller omkostningsskitse, kan ansøgere kontakte Behandlingsrådets sekretariat for uddybelse eller eventuelle afklaringer.

Foruden selve evalueringsforslaget kan ansøger udfylde og medsende en omkostningsskitse, der overskueliggør de samlede omkostninger forbundet med anvendelsen af sundhedsteknologien. 

Behandlingsrådets sekretariat stiller en omkostningsskitse til rådighed, regioner og hospitalsledelser kan anvende, men dette er ikke et krav.

Det udfyldte evalueringsforslag er ansøger produkt.