Gå til hovedindholdet

I forbindelse med, at Behandlingsrådet og RKKP fra 2025 sammenlægges og bliver til Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut, lukker Behandlingsrådet sit virksomhedsspor. Fra 1. august 2024 opstarter Behandlingsrådet derfor ikke nye dialoger med virksomheder, og rådsmødet sidst i september er sidste mulighed for virksomheder for at få igangsat en evaluering. Allerede Igangsatte evalueringer færdiggøres som planlagt

Behandlingsrådet lukker for sit virksomhedsspor fra 1. august 2024. Det betyder, at tilbuddet til virksomheder om indledende dialogmøder ophører denne dato. For de virksomheder, som allerede er i dialog med Behandlingsrådet om igangsætning af en evaluering, er rådsmødet den 26. september sidste mulighed for at få godkendt evalueringsforslag. Ændringerne sker i forbindelse med, at Behandlingsrådet og RKKP fra 1. januar 2025 overgår til at være Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Det kan du læse mere om her

Evalueringer, som allerede er igangsat, færdiggøres som planlagt med anbefalinger fra Rådet. 

Behandlingsrådet vil kontakte de virksomheder, som vi allerede er i dialog med, for en konkret afklaring af deres videre forløb. 

Sidder du som virksomhed med en ide, som det nye Institut kan arbejde med, er du velkommen til at tage kontakt. Evalueringer vil fremadrettet blive foretaget af sekretariatet selv og sagerne skal passe med instituttets rammer og genstandsfelt. Du kan sende din ide til kontakt@behandlingsraadet.dk med ”Forslag til Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut” som emnefelt.