Gå til hovedindholdet

Her finder du Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning samt en oversigt over de dokumenter, som ansøger med fordel kan arbejde med.  

Væsentlige dokumenter og dokumenthierarki  

Behandlingsrådet har udviklet en række dokumenter, hvis formål det er at understøtte ansøgere i processen med evaluering og analyse af sundhedsteknologier. For dokumenterne eksisterer et dokumenthierarki - hvor graden af tekniske detaljer stiger, jo længere ned i hierarkiet man bevæger sig.  

Det primære dokument for forståelsen af processer forbundet med evalueringer og analyser i Behandlingsrådet er således ”Behandlingsrådets proceshåndbog”. Proceshåndbogen introducerer læseren til de forskellige proceselementer, herunder hvordan ansøgere vil opleve samarbejdet med sekretariatet, tidslinjer mv.

Under håndbogen findes ”Behandlingsrådets metodevejledning til evaluering af sundhedsteknologi”, som er et dokument, der mere indgående beskriver de metodiske elementer, der må forventes som led i en evaluering i Behandlingsrådet. Læsningen af denne forudsætter umiddelbart et kendskab til metodisk terminologi.  

Længere nede i dokumenthierarkiet findes tekniske bilag og skabeloner. De tekniske bilag går i dybden med specifikke metodiske og videnskabelige elementer, hvorimod skabelonerne er et decideret arbejdsredskab, som ansøgere forventes at anvende. Disse dokumenter offentliggøres på Behandlingsrådets hjemmeside, i takt med at de bliver færdiggjort. 

Det ovenfor beskrevne dokumenthierarki er opridset nedenfor: 

  • Behandlingsrådets proceshåndbog 
  • Behandlingsrådets metodevejledning til evaluering af sundhedsteknologi 
  • Tekniske bilag 
  • Skabeloner 

Materialer til evaluering  

Inden du går i gang med at udfylde evalueringsforslaget, anbefaler vi, at du indleder en officiel dialog med sekretariatet og afholder et indledende møde. Det kan du gøre her. Sekretariatet vil orientere om processen og metoder under dialogmødet.

Vi anbefaler desuden, at du læser følgende materiale, så du er godt klædt på, inden du laver dit evalueringsforslag: 

  • Behandlingsrådets proceshåndbog 
  • Behandlingsrådets metodevejledning
  • Ønsker du at arbejde med evalueringsforslaget i wordformat, inden du udfylder den digitale formular, kan du også finde denne i materialesamlingen

Derudover stiller vi følgende arbejdsredskaber til rådighed, som du bør bruge i udarbejdelsen af evalueringsforslaget 

  • Omkostningsskitse* 
  • Vejledning til Omkostningsopgørelse 
  • Behandlingsrådets principper for anvendelse af upubliceret data

Når du har læst dokumenterne og indledt dialog med sekretariatet, kan du påbegynde at udfylde evalueringsforslaget. Det gør du her. 

*Jævnfør Danske Regioners bestyrelsesmøde den 24. september 2022 er det ikke længere et krav, at virksomheder skal sandsynliggøre, at sundhedsteknologien er omkostningsneutral- eller reducerende. Derfor er det ikke længere et krav, at omkostningsskitsen skal benyttes af virksomheder. Dog opfordres ansøgere til at bruge omkostningsskitsen.