Behandlingsrådet forventes årligt at udarbejde 2-3 større analyser. De større analyser kan tage udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Hospitalsledelser og regioner, herunder regionsråd, kan indstille forslag til temaer til større analyser. Behandlingsrådet kan også af egen drift foreslå temaer for analyserne. Danske Regioners bestyrelse udvælger, ud fra de indstillede forslag, én gang årligt 2-3 analysetemaer, som udgør Rådets årsprogram for større analyser.

De større analyser er beskrevet i Behandlingsrådets proceshåndbog. Behandlingsrådets sekretariat er i øjeblikket i gang med at udvide beskrivelserne af større analyser i proceshåndbogen, ligesom der er ved at blive udarbejdet en metodevejledning for større analyser i Behandlingsrådet.

Der er fastlagt et format for indstilling af forslag til analysetemaer. Ønsker du at indsende et forslag til et analysetema på vegne af en region eller en hospitalsledelse kan du kontakte Behandlingsrådets sekretariat på kontakt@behandlingsraadet.dk for yderligere oplysninger.