Behandlingsrådet forventes årligt at udarbejde 2-3 større analyser. De større analyser kan tage udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Hospitalsledelser og regioner, herunder regionsråd, kan indstille forslag til temaer til større analyser. Behandlingsrådet kan også af egen drift foreslå temaer for analyserne. Danske Regioners bestyrelse udvælger, ud fra de indstillede forslag, én gang årligt 2-3 analysetemaer, som udgør Rådets årsprogram for større analyser.

NDe større analyser er beskrevet i Behandlingsrådets proceshåndbog samt i Metodevejledning for større analyser i Behandlingsrådet, som begge kan findes i nedenstående dokumentoversigt.

Der er fastlagt et format for indstilling af forslag til analysetemaer. Ønsker du at indsende et forslag til et analysetema på vegne af en region eller en hospitalsledelse kan du kontakte Behandlingsrådets sekretariat på kontakt@behandlingsraadet.dk for yderligere oplysninger.