Gå til hovedindholdet

Speciale:  Ortopædkirurgi
Genstandsfelt:  Akutmedicin
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af behandling af underarmsfrakturer hos børn
Sidst opdateret: 22. maj 2024

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 23. november 2023

Behandlingsrådet har igangsat en analyse omhandlende behandling af underarmsfrakturer hos børn. 

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 08. maj 2023. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 22. juni 2023. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 28. september 2023. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalg
Behandlet 05. oktober 2023. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 18. december 2023. 

Analyse

Aktivitet
Rådet godkender analysespecifikation og igangsætter analysen
Behandlet 07. marts 2024. 

Du finder analysespecifikationen her.

Rådet godkender analysedesign
Behandlet 16. maj 2024. 

Du kan finde analysedesignet her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af behandling af underarmsfrakturer hos børn.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommissorium for fagudvalg vedr. underarmsfrakturer hos børn her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Malene Johannsen
Speciallæge i anæstesi og børneanæstesi
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Bjarke Viberg
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Louise Klingenberg
Overlæge
LVS
Ole Rahbek
Professor, Ledende overlæge
Region Nordjylland
Katrine Rønn Abildgaard
MD, ph.d.-studerende
Region Sjælland
Chen Zhan
Overlæge
Region Hovedstaden
Anders Birkebæk Jørgensen
Overlæge
Behandlingsrådet
Mads Buus-Andersen
Udbudsjurist
Region Nordjylland
Malene Johannsen
Speciallæge i anæstesi og børneanæstesi
LVS