Gå til hovedindholdet
Ældre Par@2X

Non-operativ behandling af distale radiusfrakturer hos patienter over 65 år

Speciale:  Ortopædi
Genstandsfelt:  Procedure
Ansøgertype:  Behandlingsrådet
Fagudvalg:  Fagudvalg for evalueringen af non-operativ behandling af distale håndledsfrakturer til patienter over 65 år
Sidst opdateret: 30. maj 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet evaluering

Offentliggjort den 14. februar 2024

Behandlingsrådets anbefaling:  

Behandlingsrådet anbefaler non-operativ behandling fremfor operation til behandling af distale radiusfrakturer hos patienter over 65 år. 

Om anbefalingen:  

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at non-operativ behandling af distale radiusfrakturer medfører ligeværdige kliniske effekter sammenlignet med operativ behandling hos patienter over 65 år. Ved gennemgang af den tilgængelige litteratur ses det, at patientgruppen ikke har en præference for type af behandling. Non-operativ behandling kan desuden udgøre et omkostningsbesparende behandlingsalternativ, hvilket primært tilskrives en frigørelse af personaleressourcer og operationskapacitet. 

Rådet opfordrer til, at implementering af nærværende anbefaling understøttes af en klinisk retningslinje, som indeholder kriterier for, i hvilke situationer operativ behandling bør anvendes.  

Evidensgrundlaget for anbefalingen er begrænset til udvalgte studier af moderat til høj kvalitet, hvis resultater er overførbare til dansk klinisk praksis.  

Potentialet ved øget anvendelse af non-operativ behandling kan være frigørelse af ressourcer, fremme nedbringelse af ventelister og reducere antallet af sub-akutte og planlagte operationer, som aflyses og omlægges.  

Rådet konstaterer, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en uensartet praksis på tværs af regioner og hospitaler, hvilket har betydning for antallet af operationer, der kan omlægges til non-operativ behandling og de potentialer, der kan indfries herved.  

Rådet bemærker, at lægen i dialog med patienten bør tage individuelle behov og -forhold i betragtning ved valg af behandling, samt at operativ behandling kun anvendes såfremt der er særlige indikationer herfor.

Status for

Forslag

Evaluering

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Behandlingsrådet udvælger pitch til videre udarbejdelse af evalueringsforslag
Behandlet 11. maj 2023. 
Behandlingsrådet igangsætter evaluering
Behandlet 22. juni 2023. 

Evaluering

Aktivitet
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 22. juni 2023. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 31. august 2023. 
Offentliggørelse af evalueringsdesign
Behandlet 05. oktober 2023. 

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra evalueringsrapporten
Behandlet 08. februar 2024. 

Du kan finde anbefalingen her.

Evalueringsrapport og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 13. februar 2024. 

Du kan finde evalueringsrapporten her, bilag til rapporten her og anbefalingen her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for non-operativ behandling af distale håndledsfrakturer til patienter over 65 år.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommissorium for fagudvalg vedr. håndledsfrakturer her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Torben Hansen
Professor, Cheflæge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Charlotte Siefert
Sygeplejerske
Region Syddanmark
Alice Hansen
Ergoterapeut, lektor
Region Syddanmark
Dennis Hallager
Afdelingslæge, ph.d., klinisk forskningslektor
Region Sjælland
Marcus Alexander Landgren
Afdelingslæge, klinisk lektor
Region Hovedstaden
Helle Puggård Hansen
Ergoterapeut, certificeret kliniker
Region Nordjylland
Anne Nilsson
Udbudskonsulent
Region Nordjylland
Rikke Thorninger
Overlæge, ph.d.
Region Midtjylland
Camilla Nissen Toftdal
Sekretariatschef
Danske Patienter
Torben Hansen
Professor, Cheflæge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)