Gå til hovedindholdet
Gettyimages 1095806846

Behandlingsrådet mødtes til årets sidste rådsmøde den 9. december, hvor Rådet blandt andet tog stilling til tre analyseforslag og igangsatte en fjerde analyse

Behandlingsrådet forholdt sig til rådsmødet den 9. december til de tre analyseforslag, der er blevet udarbejdet på baggrund af analysetemaer fra Danske Regioners bestyrelse.

Dermed blev det besluttet at igangsætte følgende to større analyser:

En analyse, hvor det undersøges, hvordan håndholdt ”pocket sized” ultralydsudstyr bør indføres til fokuserede point-of-care ultralydsundersøgelser i akutmodtagelser. Dansk Radiologisk selskab vil blive bedt om at udpege en fagudvalgsformand.

En analyse, hvor følgende to spørgsmål skal besvares: Bør add-on, AI-baseret, realtime beslutningsstøtte anvendes ved koloskopiske undersøgelser for kolorektalkræft – og hvis ja; er der betydende forskelle mellem AI-baserede, real-time, beslutningsstøtteværktøjer til anvendelse ved koloskopiske undersøgelser for kolorektalkræft. Her vil Dansk Kirurgisk Selskab blive bedt om at udpege formanden for fagudvalget.

Yderligere to analyseforslag undervejs

Behandlingsrådet havde desuden en grundig drøftelse af et analyseforslag på diabetesområdet. Rådet havde en særlig opmærksomhed på afgrænsning af patentpopulation, et ulighedsaspekt i de tre analyseforslag, tværsektorielle implikationer samt innovationshastigheden inden for diabetesområdet. Rådet besluttede at definere analysens patientpopulation til voksne med diabetes 1, og genstandsfeltet blev afgrænset til glukosemålere.

Rådet pegede ikke på et konkret analyseforslag, men gav Rådsformanden mandat til sammen med den kommende fagudvalgsformand nærmere at kvalificere og definere det endelige analyseforslag.
Rådet besluttede, at Dansk Endokrinologisk Selskab vil blive bedt om at udpege fagudvalgsformanden.

Derudover besluttede Behandlingsrådet at igangsætte en fjerde analyse vedrørende intelligente/højteknologiske senge. Her forventer Rådet at kunne udvælge et konkret analyseforslag på rådsmødet i februar.