Gå til hovedindholdet
25 6W4a1472 002 Sorthvid 980X626

Behandlingsrådets arbejdsform, også kaldet proces- og metoderammerne, har været i høring. Der er kommet 24 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer i rammerne samt givet inputs til det videre arbejde med etableringen af Behandlingsrådet. På den baggrund har Danske Regioners bestyrelse nu godkendt de endelige rammer for Behandlingsrådets fremtidige arbejde.

Formand for Behandlingsrådet, lægelig direktør på OUH Michael Dall udtaler:

- Jeg er glad for, at vi har nået denne milepæl for Behandlingsrådet. Jeg ser desuden godkendelsen af de metode- og procesmæssige rammer som en bekræftelse på den store politiske opbakning, der er til Behandlingsrådets opgave. Det er et godt udgangspunkt for at få en god start.

Procesrammen beskriver de trin, en behandling eller teknologi skal igennem, når de bliver evalueret af Behandlingsrådet, mens metoderammen beskriver de metoder, sekretariatet og Rådet skal bruge i evalueringerne. Med de godkendte rammer er Behandlingsrådets sekretariat nu gået i gang med at udarbejde en konkret proces- og metodehåndbog, som vil være det operationelle udgangspunkt for Sekretariatets og Rådets fremtidige virke. Håndbogen bygger på input fra høringssvarene og de forskellige aktører omkring Behandlingsrådet samt evalueringserfaringer nationalt og internationalt. Håndbogen kommer i høring her i løbet af foråret.