Gå til hovedindholdet
Gettyimages 531914732

Behandlingsrådet kan fra december igangsætte sine første større analyser, efter Danske Regioners bestyrelse har udvalgt tre analysetemaer

Regioner, hospitalsledelser samt Rådet selv har indstillet forslag til analysetemaer, og det er på den baggrund, at Danske Regioners bestyrelse har udvalgt de tre analysetemaer for Rådets første større analyser. Analysetemaerne blev udvalgt til bestyrelsesmødet hos Danske Regioner den 14. oktober, og de udvalgte er: Patientnær diabetesteknologi, håndholdt fokuseret ultralyd i akutmedicin og kunstig intelligens som beslutningsstøtte til koloskopi.

Analysetemaet patientnær diabetesteknologi dækker over brugen af diabetesteknologi til måling og regulering af blodsukker for voksne med type-1 diabetes, herunder blandt andet brugen af insulinpumper og målere.

Med håndholdt fokuseret ultralyd i akutmedicin menes der en undersøgelse af brugen af ultralyd i akutmodtagelsen, lægebil, ambulance og i akutte fokuserede undersøgelser – samt over et overblik over udvalget af bærbare enheder.

Kunstig intelligens som beslutningsstøtte til koloskopi rummer en gennemgang af den eksisterende viden på området og konsekvenser ved anvendelse, samt et overblik over evidensgrundlag og algoritmen bag teknologien.

- Vi glæder os meget over, at vi nu kan påbegynde arbejdet med de større analyser. Vi har modtaget de overordnede analysetemaer fra Danske Regioners Bestyrelse, så det næste step er, at vi på rådsmødet i december skal konkretisere analysernes undersøgelsesfelt. De tre analysetemaer dækker bredt over såvel forskellige teknologier som sygdomsområder, og det er tre spændende områder, vi nu skal have afdækket, siger Michael Dall, der er formand for Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet forventes årligt at udarbejde 2-3 større analyser, som tager udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger. Danske Regioners bestyrelse udvælger, ud fra de indstillede forslag, én gang årligt 2-3 analysetemaer, som udgør Rådets årsprogram for større analyser.

Danske Regioners bestyrelse har desuden noteret, at hvis Behandlingsrådet har kapacitet til det, kan et fjerde analysetema for 2022 være intelligente senge til brug på intensivafdelinger. Behandlingsrådet træffer beslutning om dette til rådsmødet i december.