Gå til hovedindholdet
Behandlingsrådet 5 SH

Behandlingsrådet åbner nu op for, at aktører kan indstille temaforslag til Behandlingsrådets 2024-analyse vedrørende ulighed i sundhed. Analysen skal omhandle social ulighed

Behandlingsrådet åbner nu op for indstillinger til den analyse vedrørende ulighed i sundhed, Behandlingsrådet skal udarbejde i løbet af 2024. Forslag kan indsendes frem til 15. marts 2023. Behandlingsrådet er netop nu i gang med at afslutte sin første ulighedsanalyse, og starter i januar 2023 op på den næste i rækken. Behandlingsrådets direktør, Malene Møller Nielsen, opfordrer relevante eksterne aktører til at indgive forslag:

- Sundhedsministeriet og Danske Regioner har bedt os udarbejde årlige analyser, der skal afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Det er en særdeles vigtig opgave, og i Behandlingsrådet ønsker vi at invitere patientforeninger, faglige selskaber, forskningsmiljøer, regioner og kommuner samt andre organisationer med interesse indenfor emnet til at komme med forslag til, hvad vores analyser vedrørende ulighed i sundhed skal fokusere på.

Det er bestemt, at Behandlingsrådets ulighedsanalyse i 2024 skal fokusere på social ulighed i sundhed. Temaforslag skal derfor falde under denne ramme. Social ulighed i sundhed handler om, at der kan være systematiske forskelle i sundhed og sygdom mellem grupper i befolkningen, som er betinget af eksempelvis uddannelsesniveau, indkomst, erhverv, køn eller etnicitet. Formanden for Behandlingsrådets fagudvalg for analyserne vedrørende ulighed i sundhed; professor, dr. med. og nyligt tiltrådt direktør for det nyetablerede Center for Sundt liv og Trivsel, Morten Grønbæk, udtaler:

- Det kan for eksempel være, at din sundhedstilstand, levetid, tidspunktet for diagnosticering af sygdom eller kvaliteten af den behandling, du modtager i sundhedsvæsenet, er forskellig, alt efter om du har en høj eller lav uddannelse. Social ulighed i sundhed er en urimelig og potentielt undgåelig omstændighed, som der bør kastes lys over, så den kan reduceres via målrettede indsatser.

Indstil et temaforslag

At indgive et forslag til et analysetema til Behandlingsrådets ulighedsanalyse er en mulighed at få sat fokus på væsentlige udfordringer inden for ulighed i sundhed gennem dybdegående analyse. Det kan være udfordringer eller uligheder, man er blev opmærksom på via sit arbejde med patienter, gennem forskning eller andet. Når rapporten er færdigarbejdet, sendes den til Sundhedsministeriet og Danske Regioner, og resultaterne formidles i relevante fora.

- Det er ikke kompliceret at indstille et temaforslag til os, og vi har dygtige medarbejdere til at hjælpe med at kvalificere problemstillingen. Som indstiller hæfter man desuden ikke for yderligere arbejde med analysen. Til gengæld får man mulighed for at skabe synlighed omkring en problematik, man synes er væsentlig, slutter Malene Møller.

Temaet for Behandlingsrådets analyse i 2024 vedrørende ulighed i sundhed ventes udvalgt i efteråret 2023. Herefter nedsætter Behandlingsrådet et fagudvalg bestående af eksperter indenfor området, der sammen med Behandlingsrådets sekretariat og eventuelt i samarbejde med relevante forskningsmiljøer bruger det følgende år på at udarbejde analysen.

Information om analysearbejdet og om indstilling af et forslag til Behandlingsrådets ulighedsanalyse kan findes på Behandlingsrådets hjemmeside www.behandlingsraadet.dk.

Fristen for indsendelse af indstillinger for 2024 vedrørende ulighed i sundhed er den 15. marts 2023.