Gå til hovedindholdet
Gettyimages 531914732

Behandlingsrådet kan fra januar igangsætte sit næste rul af større analyser, efter at Danske Regioners bestyrelse har udvalgt to analysetemaer

20 forskellige temaer til Behandlingsrådets større analyser blev indstillet af landets regioner og hospitalsledelser, da Behandlingsrådet i foråret åbnede for indstillinger - og det er på den baggrund, at Danske Regioners bestyrelse netop har udvalgt de to analysetemaer, der skal udgøre Behandlingsrådets større analyser i 2023. Analysetemaerne blev udvalgt til bestyrelsesmødet hos Danske Regioner den 29. september. De udvalgte temaer er anvendelsen af internetbaseret terapi og anvendelsen af hjemme-NIV.

Analysetemaet "Anvendelsen af internetbaseret terapi" er rettet mod anvendelsen af internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af let til moderat angst og depression. Behandlingen varetages via hjemmesiden internetpsykiatrien.dk. Formålet er at undersøge, om Internetbaseret terapi kan understøtte og i visse tilfælde erstatte det eksisterende psykiatritilbud og dermed mindske ressourcetrækket på psykiatrien

Analysetemaet ”Anvendelse af hjemme-NIV” (non-invasiv ventilation) er rettet mod KOL-patienter og de fordele, som patientgruppen kan få ud af at modtage iltbehandling i hjemmet – herunder nedbringelsen af akutte indlæggelser.

- Vi er glade for, at vi nu har fået udvalgt to så interessante temaer, som udgør fokusområderne for Behandlingsrådets større analyser i det kommende år. Nu har Rådet så en opgave i at konkretisere, hvordan analysernes undersøgelsesfelt bliver – en opgave, som vi vender tilbage til ved de kommende rådsmøder, fortæller Michael Dall, formand for Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet forventes årligt at udarbejde 2-3 større analyser, som tager udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Danske Regioners bestyrelse har desuden noteret, at hvis Behandlingsrådet har ressourcer til det, kan et tredje analysetema for 2023 udvælges. Behandlingsrådet træffer beslutning om dette til rådsmødet i november.