Gå til hovedindholdet
Behandlingsrådet 1

Behandlingsrådet kan nu påbegynde sin nye opgave med analyser af ulighed i sundhed. Første analysetema er udvalgt, og i det næste halvandet år vil Behandlingsrådet arbejde med temaet ”Ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter.”

Sundhedsministeriet og Danske Regioner har netop godkendt det første analysetema for Behandlingsrådets analyser inden for ulighed i sundhed. Analyserne vil i 2022 og 2023 blive udarbejdet under temaet: Ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter.

- Psykiatrien er et område, som er meget i fokus i øjeblikket. Det er en relevant og aktuel debat, som Behandlingsrådets analyse kommer til at tale ind i. Derfor er vi også meget glade for, at Sundhedsministeriet og Danske Regioner har udvalgt netop denne, udtaler Malene Møller Nielsen, Direktør for Behandlingsrådet.

Analyserne i 2022 og 2023 vil tage udgangspunkt i kombinationerne af markante somatiske og psykiatriske folkesygdomme i den danske befolkning og undersøge, hvorvidt der sker en underbehandling af de psykiatriske patienter, der også lider af en somatisk sygdom.

Analyserne vil se nærmere på behandlingskvalitet samt årsager til og konsekvenser af ulige behandlingsforløb.

Første analyse på området forventes publiceret i januar 2023.

Behandlingsrådets nye opgave

Som det fremgår af Økonomiaftalen for 2022, der fastsætter regionernes økonomi, har Sundhedsministeriet og Danske Regioner bedt Behandlingsrådet om at udarbejde årlige analyser med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper.

Analyserne vedr. ulighed i sundhed er en særskilt opgave under Behandlingsrådets opgaveportefølje og skal således ikke associeres med de øvrige analyser og evalueringer af sundhedsteknologier og medicinsk udstyr.

Behandlingsrådet er en ny aktør på et felt, der har stor politisk og forskningsmæssig bevågenhed. For at komme bedst muligt fra start, har Behandlingsrådet fra begyndelse været i kontakt med mange videnspersoner på tværs af landet, ligesom analyserne vil blive udarbejdet med inddragelse af blandt andet forskere, kliniske eksperter og patientrepræsentanter.

Formanden for arbejdet bliver professor, dr. Med, Morten Grønbæk, som er direktør for Statens Institut for Folkesundhed. 

Behandlingsrådets analyser vedr. ulighed i sundhed startes op hvert år i januar og publiceres på Behandlingsrådets hjemmeside i januar det efterfølgende år. Da Behandlingsrådet imidlertid er i en opstartsfase med analyserne, og den første analyse derfor lidt atypisk opstartes i august 2022, vil det første analysetema gælde for både 2022 og 2023. 

I 2022 og 2023 er der indgået aftale om forskningssamarbejde med Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om Behandlingsrådets årlige analyser vedr. ulighed i sundhed her.