Gå til hovedindholdet
24I5236

Efter rådsmødet den 9. august kan Behandlingsrådet nu igangsætte arbejdet med at lave evalueringsforslag ud fra allerede udførte HTA’er fra udlandet – og har i den forbindelse udvalgt de første fire sager

Behandlingsrådet godkendte den 9. august metode og proces for søgning, screening og prioritering af allerede udførte HTA’er fra udlandet. Dermed kan Rådet begynde arbejdet med at se på allerede gennemførte evalueringer fra udlandet og overføre dem til dansk kontekst.

- For os at se er det enormt positivt, at vi kan bruge meget af det arbejde, som andre anerkendte HTA-organisationer har lavet. Ved at se mod udlandet og de HTA’er, som andre lande har gennemført, kan vi få vigtig viden til Danmark – og dermed få mere sundhed for pengene, siger Michael Dall, der er formand for Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet vil fremadrettet fremsøge de nyeste HTA’er fra lande, der er sammenlignelige med Danmark – herunder Norge, Sverige, Finland og Storbritannien.

Når en evaluering udvælges på denne måde, vil det være op til producenten at beslutte, om de selv vil køre evalueringen eller om Behandlingsrådets Sekretariatet skal stå for processen.

- Når vi udvælger på denne måde, er vi sikre på, at de pågældende evalueringer er aktuelle for det danske sundhedsvæsen. Derefter igangsætter vi en evaluering med baggrund i den udenlandske, men i dansk sammenhæng, så vi kan komme med en præcis anbefaling af den givne teknologi eller behandlingsforløb i en dansk kontekst, fortæller Michael Dall.

I forbindelse med beslutningen blev Rådet forelagt en liste over mulige HTA’er, der indeholdt bud på potentielle evalueringer. Ud af disse valgte Rådet fire sager. Herefter vil processen foregå som alle andre evalueringssager i Behandlingsrådet: Der vil blive udarbejdet konkrete evalueringsforslag ud fra de udvalgte sager, som vil blive fremlagt for Rådet. Evalueringerne vil være færdige 5-8 måneder efter dette.

Fremadrettet vil HTA-listen blive præsenteret for Behandlingsrådet hvert år i foråret.