Gå til hovedindholdet
OUH 7

Behandlingsrådet kan igangsætte sit næste rul af større analyser, efter at Danske Regioners bestyrelse har udvalgt tre analysetemaer

På baggrund af de temaer, som landets regioner og hospitalsledelser indstillede til Behandlingsrådet i foråret, har Danske Regioners bestyrelse udvalgt de tre analysetemaer, der skal udgøre Behandlingsrådets større analyser i 2024. Analysetemaerne blev udvalgt af Danske Regioners bestyrelse den 28. september. De udvalgte temaer er artroskopi ved knæsmerter, behandling af underarmsfraktur hos børn og potentialer i øget brug af Point-of-Care tests.

- Vi havde fra Behandlingsrådets side i overleveringen til Danske Regioner fremhævet de temaer, der har potentialet for at give mere sundhed for pengene ud fra et fokus på patientvolumen, muligheden for ressource- eller arbejdskraftbesparende elementer samt potentialet for udbredelse til lignende områder. Derfor er vi også glade for, at de udvalgte tre er at finde i disse kategorier, siger Michael Dall, formand for Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet udarbejder årligt 2-3 større analyser, som tager udgangspunkt i mere grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

De tre analyser

Analysetemaet "Artroskopi ved knæsmerter" er rettet mod anvendelsen af invasive kikkertoperationer (artroskopi) af knæ med fjernelse af menisk for patienter over 40 år, som har haft smerter over tre måneder - et område med en betydelig aktivitet, hvor der ses et potentiale ved nærmere undersøgelse af evidensen bag nuværende praksis (kirurgisk) sammenlignet med konservativ behandling, herunder neuromuskulær træning af knæleddet.

Analysetemaet ”Behandling af underarmsfraktur hos børn” sammenligner den nuværende praksis, hvor man sætter bruddet på plads ved et invasivt indgreb på en operationsstue, med den metode, man benytter i eksempelvis Canada, hvor bruddet ”trækkes på plads” uden behov for operation. Analysen undersøger dermed potentialet ved at udskifte den nuværende praksis (operation) med non-operativ behandling, som kan foregå i akutmodtagelsen.

Analysetemaet ”Potentialer i øget brug af Point-of-Care tests” undersøger brugen af Point-of-Care-test i forbindelse med præhospital visitation, hvor en sundhedsfaglig medarbejder kommer ud til borgeren og vurderer behovet for hospitalsindlæggelse. Dermed rummer analysen et potentiale for at undgå unødvendige kontakter i akutmodtagelsen, hvorved hospitalet aflastes.

Der blev udpeget formandsbærende selskaber for alle tre analyser. Gennem LVS vil Dansk Biokemisk Selskab blive bedt om at udpege en formand for analysen af ”Potentialer i øget brug af Point-of-Care tests”, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin for analysen af ”Behandling af underarmsfraktur hos børn” og Dansk Ortopædkirurgisk Selskab for analysen af "Artroskopi ved knæsmerter”