Gå til hovedindholdet

Speciale:  Radiologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen
Sidst opdateret: 12. oktober 2022

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 15. december 2021

Behandlingsrådet har igangsat en analyse omhandlende anvendelsen af håndholdt, fokuseret ultralyd i akutte patientforløb. Analysetemaet blev oprindeligt indstillet af Odense Universitetshospital.

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 25. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet udarbejder analyseforslag
Behandlet 2. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Rådet igangsætter analysen
Behandlet 9. december 2021. 
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 9. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 28. februar 2022. 

Du kan se fagudvalget for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen her.

Sekretariatet og fagudvalget påbegynder udarbejdelsen af analysedesignet
Behandlet 9. marts 2022. 
Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 19. maj 2022. 

Kvalificeringsperioden gennemført med afslutning den 2. juni 2022

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 16. juni 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen. 

Det har ikke været muligt at udpege patientrepræsentanter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her

Du finder kommisorium for fagudvalget for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Ole Graumann
Overlæge, klinisk lektor, PhD
Dansk Radiologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Elisa Hoffmeister Worthington
Læge
Region Nordjylland
Jesper Wamberg
Afsnitsansvarlig overlæge
Region Hovedstaden
Peter Romme
Overlæge
Region Sjælland
Jesper Weile
Læge, Ph.d., Lektor
Region Midtjylland
Stefan Posth
Overlæge
Region Syddanmark
Thomas Flege
Medicotekniker
Region Nordjylland
Dorthe Furstrand
Læge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Christian Skodborg
Strategisk Indkøbskonsulent
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
Steffan Stuhr Petersen
Regional Indkøber
Region Syddanmark