Gå til hovedindholdet

Speciale:  Kirurgi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi
Sidst opdateret: 17. maj 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Offentliggjort den 01. februar 2023

Behandlingsrådets anbefaling:
Behandlingsrådet anbefaler, at computer-understøttet koloskopi (CADe) ikke implementeres som beslutningsstøtte til diagnosticering af neoplastisk sygdom.

Om anbefalingen:
Anbefalingen er baseret på, at computer-understøttet koloskopi dels kan udgøre en risiko
for patientsikkerheden grundet et øget antal overflødige vævsprøver, og dels fører til unødvendig meraktivitet på hospitalerne og overbehandling af patienterne. Årsagen er, at den nationale anbefaling på området foreskriver, at alle identificerede polypper skal fjernes. Dette er problematisk, når moderne koloskopiudstyr i stigende grad er udviklet til at assistere klinikeren med at identificere selv de mindste forandringer i tarmen, hvor risikoen for komplikationer grundet et øget antal overflødige vævsprøver kan overstige den mulige gevinst.

På denne baggrund opfordrer Behandlingsrådet til, at den nationale anbefaling på området
opdateres, og bemærker, at den også kan udgøre en barriere for at udnytte gevinsten af
fremtidig computer-understøttet teknologi.

Behandlingsrådet er opmærksomme på, at udviklingen med computer-understøttelse og
kunstig intelligens går stærkt, hvorfor anbefalingen har en begrænset varighed.

Gyldighedsperiode: Anbefalingen gælder fra 1. februar 2023 til første kvartal 2025. En eventuel opdatering af anbefalingen kan med fordel omhandle både CADe og computerunderstøttet karakterisering (CADx), såfremt litteraturen under-støtter det.

Region Midtjylland er indstiller af analysetemaet

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet udarbejder analyseforslag
Behandlet 02. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Rådet igangsætter analysen
Behandlet 09. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg igangsat
Behandlet 09. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 01. februar 2022. 

Du kan se fagudvalget for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her.

Sekretariatet og fagudvalget påbegynder udarbejdelsen af analysedesignet
Behandlet 02. marts 2022. 
Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 19. maj 2022. 

Kvalificeringsperioden gennemført med afslutning den 2. juni 2022

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 16. juni 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her.

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 22. december 2022. 

Du finder høringssvarene her.

Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 16. januar 2023. 

Du finder høringsnotatet her.

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 01. februar 2023. 

Du finder anbefalingsresumeet her.

Analysedesign og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 06. februar 2023. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her, og anbefalingsresumeet her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi. 

Det har ikke været muligt at udpege patientrepræsentanter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her

Du finder kommissorium For Fagudvalg for kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Gunnar Baatrup
overlæge, professor

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Mads Madsen
Medicoingeniør
Region Midtjylland
Ugur Erman
Akademisk medarbejder
Lægemiddelstyrelsen
Lars Maagaard Andersen
Klinikchef
Region Nordjylland
Henrik Timm
Regional Indkøber
Region Syddanmark
Bo Søndergaard
Overlæge
Region Hovedstaden
Camilla Helene Nielsen
Specialkonsulent
Region Hovedstaden
Rasmus Krøijer
Læge
Region Syddanmark
Mustafa Bulut
Overlæge
Region Sjælland
Morten Rasmussen
Overlæge Ph D
NSTS
Peter Beyer Westy
Koloskoperende sygeplejerske
Region Hovedstaden