Gå til hovedindholdet

Speciale:  Kirurgi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi
Sidst opdateret: 12. juli 2022

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 15. december 2021

Behandlingsrådet har igangsat en analyse omhandlende anvendelse af kunstig intelligens (AI) som beslutningsstøtte ved koloskopiske undersøgelser for kolorektalkræft.

Region Midtjylland er indstiller af analysetemaet

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 26. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet udarbejder analyseforslag
Behandlet 2. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Rådet igangsætter analysen
Behandlet 9. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg igangsat
Behandlet 9. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 1. februar 2022. 

Du kan se fagudvalget for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her.

Sekretariatet og fagudvalget påbegynder udarbejdelsen af analysedesignet
Behandlet 2. marts 2022. 
Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 19. maj 2022. 

Kvalificeringsperioden gennemført med afslutning den 2. juni 2022

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 16. juni 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi. 

Det har ikke været muligt at udpege patientrepræsentanter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her

Du finder kommisorium For Fagudvalg for kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Gunnar Baatrup
overlæge, professor

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Mads Madsen
Medicoingeniør
Region Midtjylland
Ugur Erman
Akademisk medarbejder
Lægemiddelstyrelsen
Lars Maagaard Andersen
Klinikchef
Region Nordjylland
Henrik Timm
Regional Indkøber
Region Syddanmark
Bo Søndergaard
Overlæge
Region Hovedstaden
Camilla Helene Nielsen
Specialkonsulent
Region Hovedstaden
Rasmus Krøijer
Læge
Region Syddanmark
Mustafa Bulut
Overlæge
Region Sjælland
Morten Rasmussen
Overlæge Ph D
NSTS
Peter Beyer Westy
Koloskoperende sygeplejerske
Region Hovedstaden