Gå til hovedindholdet

Dette er fagudvalget for Memokath. Danske Patienter er dog i gang med at udpege et fagudvalgsmedlem, hvorfor listen endnu ikke er komplet.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for evalueringen for Memokath her

Du finder kommissorium For Fagudvalg Vedr. Memokath her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Find evalueringer & analyser (1)

Formand

Indstillet af
Helene Ulrik Jung
Overlæge ved Sygehus Lillebælt
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Indstillet af
Thomas Peter Norus
Overlæge ved Sjællands Universitetshospital
Region Sjælland
Sven Fuglsig
Overlæge ved Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Mads Nøhr
Overlæge ved Aalborg Universitetshospital
Region Nordjylland
Mikhail Diatchikhine
Overlæge ved Odense Universitetshospital
Region Syddanmark
Kim Hovgaard Andreassen
Overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital
Region Hovedstaden
Camilla Hjerrild
Udbudsjurist
RFI