Gå til hovedindholdet
Ældre Par@2X

Ansøger: PNN Medical A/S - Denmark.
Speciale:  Urologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Privat
Fagudvalg:  Memokath
Sidst opdateret: 23. oktober 2023

Status:

Evaluering

Igangværende evaluering

Offentliggjort den 11. oktober 2021

Memokath™051 er en metallisk urinvejsstent til anvendelse på patienter, der lider af kronisk forsnævring i urinlederen som årsag af godartede eller ondartede tilstande, såsom kræft. Memokath™051 er CE-godkendt medicinsk udstyr i risikoklassen IIb. Virksomheden PNN Medical, der markedsfører stenten i Danmark, har indsendt evalueringsforslaget.

Status for vurdering af behandlingsforslag

Forslag

Evaluering

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af evalueringsforslag
Behandlet 1. oktober 2021. 
Udvalgt til evaluering
Behandlet 7. oktober 2021. 

Evaluering

Aktivitet
Nedsættelse af fagudvalg igangsat
Behandlet 7. oktober 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 14. december 2021. 
Offentliggørelse af evalueringsdesign
Behandlet 18. marts 2022. 

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for Memokath. Danske Patienter er dog i gang med at udpege et fagudvalgsmedlem, hvorfor listen endnu ikke er komplet.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for evalueringen for Memokath her

Du finder kommissorium For Fagudvalg Vedr. Memokath her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Indstillet af
Helene Ulrik Jung
Overlæge ved Sygehus Lillebælt
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Indstillet af
Thomas Peter Norus
Overlæge ved Sjællands Universitetshospital
Region Sjælland
Sven Fuglsig
Overlæge ved Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Mads Nøhr
Overlæge ved Aalborg Universitetshospital
Region Nordjylland
Mikhail Diatchikhine
Overlæge ved Odense Universitetshospital
Region Syddanmark
Kim Hovgaard Andreassen
Overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital
Region Hovedstaden
Camilla Hjerrild
Udbudsjurist
RFI