Gå til hovedindholdet
Behandlingsrådet 22 SH

På rådsmødet den 8. september igangsatte Behandlingsrådet en evaluering af en automatiseret iltbehandlingsteknologi til iltkrævende patienter

På baggrund af ansøgning fra virksomheden bag teknologien, igangsætter Behandlingsrådet nu sin tredje evaluering. Det drejer sig om en iltrobot, 02matic Pro 100 med indbygget software, der sikrer, at patienten får optimal iltbehandling.

- Jeg synes på mange måder, at denne teknologi virker til at kunne blive et godt eksempel på, hvad vi kan lave evalueringer af i Behandlingsrådet. Der foreligger evidens, der umiddelbart indikerer, at teknologien både giver bedre klinisk behandling, en tryg oplevelse for patienter med behov for iltbehandling og reducerer tidsforbruget for sundhedspersonalet, fortæller Anna-Marie Bloch Münster, der er lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus og medlem af Behandlingsrådet, og fortsætter:

- Det er netop sådanne teknologier med positiv evidens på flere parametre, der – hvis det ender med at Behandlingsrådet kan give en positiv anbefaling - er grundlaget bag vores arbejde: Når vi kan anbefale teknologier, der eksempelvis kan være med til at løse udfordringerne med manglende personaleressourcer i sundhedsvæsenet, skabe bedre klinisk effekt og samtidig være en god oplevelse for patienterne, lever Behandlingsrådet op til sit formål: Mere sundhed for pengene.

Behandlingsrådets formand, Michael Dall, siger om af den nye evaluering.

- Jeg er glad for, at vi nu kan sætte denne evaluering i gang. Det er positivt, at firmaer indstiller deres teknologi til en evaluering hos Behandlingsrådet. Derfor vil vi også meget gerne opfordre andre firmaer – og hospitaler og regioner - til at tage kontakt til os, hvis de har en sundhedsteknologi, de overvejer at indsende til evaluering.

Hvis du overvejer at indstille en sundhedsteknologi til evaluering i Behandlingsrådet, kan du indlede kontakt med sekretariatet her.