Gå til hovedindholdet
Behandlingsrådet 22 SH

En beslutning fra Danske Regioners betyder, at kravet om omkostningsneutralitet bortfalder – en ændring, der gør det lettere for virksomheder at indstille deres produkter til en evaluering i Behandlingsrådet

Danske Regioners bestyrelse godkendte på deres møde i november en indstilling fra Behandlingsrådet, som betyder, at virksomheder ikke længere skal leve op til kravet om omkostningsneutralitet, når de indstiller deres produkter til en evaluering ved Behandlingsrådet. Et krav, som indtil nu har betydet, at virksomhederne kun kunne indstille deres teknologier til evaluering, hvis det ikke var dyrere end sin komparator.

- Vi har været i dialog med en del virksomheder, der ønsker at indstille deres produkter til evaluering i
Behandlingsrådet, og vi har i den forbindelse set, at kravet om sandsynliggørelse af omkostningsneutralitet besværliggjorde processen for virksomhederne. Derfor lavede vi en indstilling til Danske Regioners bestyrelse om at lade kravet bortfalde, fortæller formand for Behandlingsrådet Michael Dall.

Indtil nu har virksomheder således ikke selv kunnet indstille til en evaluering, hvis deres teknologi var dyrere end det eksisterende alternativ. De har stadig kunnet indstille teknologien, men indstillingen skulle ske gennem et hospital eller en region. Med ændringen kan alle virksomheder indstille sundhedsteknologier til evaluering i Behandlingsrådet, også selvom de er dyrere end deres komparatorer.

- Vi er glade for, at Danske Regioners bestyrelse har truffet denne beslutning. Vi håber, at vi dermed kan lette virksomhedernes vej gennem Behandlingsrådet – en proces, der gerne skal være så tilgængelig og overskuelig som muligt, siger Michael Dall.

Indstil til evaluering

Ændringerne træder i kraft i Behandlingsrådet med det samme. Dog opfordres både offentlige og private ansøgere stadig til at anvende Behandlingsrådets omkostningsskitse, der findes på hjemmesiden, da den
anskueliggør omkostningsbilledet, og dermed forenkler den efterfølgende sundhedsøkonomiske vurdering.  

- En evaluering ved Behandlingsrådet kan lede til en positiv anbefaling, som så resulterer i, at den
pågældende sundhedsteknologi bliver implementeret på tværs af regionerne. Derfor håber vi også, at denne ændring bidrager til, at flere virksomheder indstiller deres teknologi, da en anbefaling fra Behandlingsrådet skaber værdi for virksomhederne – og mere sundhed for pengene, slutter Michael Dall.

Både virksomheder, hospitaler og regioner kan indstille sundhedsteknologier til evaluering ved Behandlingsrådet. Behandlingsrådets proceshåndbog forventes opdateret i december, så kravet om omkostningsneutralitet ikke længere fremgår.