Gå til hovedindholdet
Gettyimages 531914732

Behandlingsrådet afholdt rådsmøde den 10. november, hvor Rådet udvalgte et tredje analysetema. Hermed er temaerne for Behandlingsrådets større analyser i 2023 fastlagt

I september blev de første to temaer til Behandlingsrådets større analyser for 2023 udvalgt; ”Evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien” og ”Hjemme-niv til lungepatienter”.

Analysetemaerne blev udvalgt i Danske Regioners bestyrelse den 29. september. I den forbindelse bemærkede bestyrelsen, at Behandlingsrådet selv kunne udvælge et tredje analysetema, hvis der var ressourcer til det.

Behandlingsrådet besluttede på rådsmødet i november derfor at igangsætte en tredje større analyse for 2023; ”Non-invasiv behandling af obstruktiv søvnapnø”.

Et analysetema vedrørende søvnapnø blev i foråret indstillet af Rigshospitalet og Regionshospitalet Gødstrup. Dette tema er efterfølgende justeret efter dialog mellem kliniske miljøer og Behandlingsrådets sekretariat. Det endelige genstandsfelt for analysen fastlægges af det kommende fagudvalg og fremlægges til godkendelse i Rådet.

Behandlingsrådets sekretariat har påbegyndt arbejdet, og forventes at komme med en anbefaling primo 2024.