Gå til hovedindholdet
Behandlingsrådet 78 Sh

Behandlingsrådet igangsætter ved årsskiftet en ny analyse, der skal afdække ulighed i behandling relateret til patientens sociale støtte og sociale netværk

Hvordan påvirker patientens netværk og sociale støtte deres behandlingsforløb? Netop dette sætter Behandlingsrådets kommende analyse inden for ulighed i sundhed fokus på i 2024.
Analysetemaet er udvalgt blandt 35 indsendte forslag og er blevet godkendt af Sundhedsministeriet og Danske Regioner.  Dermed kan Behandlingsrådet igangsætte den nye analyse ”Ulighed i behandlingen relateret til social støtte og sociale netværk” fra årsskiftet.

- Vi kan se, at netop den støtte og det netværk, patienter har, har afgørende betydning for deres behandlingsforløb. Hvor det er positivt for de patienter, der har et stærkt netværk, kan det være en udfordring for dem, der ikke har – og dermed bliver behovet for netværkets engagement et element, der kan være medskabende på ulighed i sundhed, fortæller Mogens Vestergaard, der er formand for programgruppen ved Ulighed i Sundhed hos Behandlingsrådet og praktiserende læge ved Lægefællesskabet Grenaa.

Analysen vil i 2024 undersøge betydningen af socialt netværk og social støtte på patientforløbet og undersøge hvilke mekanismer, der skaber uligheder relateret til netværkets karakteristika og den sociale støtte, patienter modtager. Den præcise afgrænsning af emnet fastlægges af fagudvalget i første kvartal 2024, og vil derefter være tilgængelig på Behandlingsrådets hjemmeside

Analysen forventes publiceret i januar 2025.

Behandlingsrådets opgave vedr. ulighed i sundhed

Som det fremgår af Økonomiaftalen for 2022, der fastsætter regionernes økonomi, har Sundhedsministeriet og Danske Regioner bedt Behandlingsrådet om at udarbejde årlige analyser med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper.

Analyserne vedr. ulighed i sundhed er en særskilt opgave under Behandlingsrådets opgaveportefølje. Analyserne udarbejdes med inddragelse af blandt andet forskere, kliniske eksperter og patientrepræsentanter.

Behandlingsrådets analyser vedr. ulighed i sundhed startes op hvert år i januar og publiceres på Behandlingsrådets hjemmeside i januar det efterfølgende år.

Du kan læse mere om Behandlingsrådets årlige analyser vedr. ulighed i sundhed her.