Gå til hovedindholdet

I Behandlingsrådet har vi fokus på patientinddragelse, som et vigtigt aspekt i evalueringen af sundhedsteknologier. Der indgår som udgangspunkt to patientrepræsentanter i hvert fagudvalg, hvor de bidrager med værdifuld og unik viden om patientrelevante forhold vedr. den belyste sundhedsteknologi.

Patientrepræsentantens rolle 

I fagudvalget er det patientrepræsentantens rolle at bidrage med patientrelaterede erfaringer, oplevelser og viden i forhold til den sundhedsteknologi, som evalueres. Det kan være patientens egne erfaringer eller generel viden om patienters erfaringer og oplevelser med teknologien.

Slutteligt for en evaluering, vil patientrepræsentanten deltage sammen med fagudvalgsformanden og projektgruppen fra Behandlingsrådets sekretariat, når evaluerings- eller analyserapporten skal forelægges Rådet. 

Deltagelse på fagudvalgsmøder 

Patientrepræsentanter, der udpeges til et fagudvalg, tilbydes forud for første fagudvalgsmøde et formøde som introduktion til Behandlingsrådet og arbejdet i fagudvalget. På dette møde vil vi drøfte processer og metoder samt patientrepræsentantens rolle i fagudvalget mv.

Derudover tilbydes patientrepræsentanter forud for hvert fagudvalgsmøde et formøde med fokus på dagsordenspunkterne og evt. afklarende spørgsmål.  

Patientinddragelse og habilitet 

Patientrepræsentanter indgår i fagudvalgene på lige fod med de øvrige medlemmer. Det betyder blandt andet, at de har tavshedspligt og er underlagt samme habilitetsregler som de øvrige fagudvalgsmedlemmer. Patientrepræsentantens egen sygdom, interesse i et sygdomsområde eller medlemskab af patientforening vil som udgangspunkt ikke medføre inhabilitet.

Patientrepræsentantens syn på de givne sager kan være relevant for behandlingen i udvalget, så længe patientrepræsentanten fremstår uvildig og upartisk. 

Er du udpeget som patientrepræsentant til et fagudvalg i Behandlingsrådet, og har du spørgsmål? 

Tag fat i din kontaktperson fra projektgruppen eller kontakt sekretariatet på kontakt@behandlingsraadet.dk