Gå til hovedindholdet

Speciale:  Psykiatri
Genstandsfelt:  Telemedicin
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien
Sidst opdateret: 19. september 2023

Status:

Analyse

Igangværende analyse

Offentliggjort den 6. december 2022

Behandlingsrådet har igangsat en analyse vedrørende evidensbaseret onlineterapi til voksne med let til moderat depression. Analysetemaet er indstillet af Region Syddanmark på vegne af alle fem regioner.

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 29. april 2022. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 9. juni 2022. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 29. september 2022. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalg
Behandlet 4. oktober 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 26. oktober 2022. 

Analyse

Aktivitet
Rådet godkender analysespecifikation og igangsætter analysen
Behandlet 1. februar 2023. 

Du finder analysespecifikationen her

Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 11. maj 2023. 

Behandlingsrådet har godkendt analysedesignet. Analysedesignet er åbent for kvalificering fra 16. maj 2023 til den 5. juni 2023 kl. 12. Du finder analysedesignet her.

Kvalificeringsproces for analysedesign er afsluttet
Behandlet 23. juni 2023. 

Endeligt analysedesign er offentliggjort. Fagudvalget og sekretariatet udarbejder analyserapport.

Fagudvalg

Dette er fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Christian Legind
Overlæge
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Nicolai Ladegaard
Specialpsykolog i psykiatri
Region Midtjylland
Maria Nielsen
Psykolog og ambulatorieleder
Region Nordjylland
Emil Rense Wægter
Juridisk Rådgiver
Region Midtjylland
Sidse Arnfred
Professor, forskningschef
Region Sjælland
Erik Mønsted Pedersen
Psykolog
Danske Handicaporganisationer
Ninna Askou
Praktiserende Læge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Mette Øllgaard
Afsnitsledende overlæge
Region Hovedstaden
Anna Laursen
Afdelingsleder
Lisbeth Frostholm
ledende psykolog/professor
Region Midtjylland
Louise Linde
Læge, Ph.d. Studerende
Danske Patienter
Angelina Mellentin
Lektor, autoriseret klinisk psykolog
Region Syddanmark