Gå til hovedindholdet

Speciale:  Psykiatri
Genstandsfelt:  Telemedicin
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien
Sidst opdateret: 30. maj 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Offentliggjort den 14. februar 2024

Behandlingsrådets anbefaling:

Rådet anbefaler, at iKAT ikke udbredes yderligere, da det på det eksisterende evidensgrundlag ikke kan konkluderes, hvorvidt iKAT er bedre, ligeværdigt eller dårligere end standardbehandling til behandling af voksne med let eller moderat depression.

Om anbefalingen:

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at der på baggrund af analysen og den bagvedliggende evidens ikke kan konkluderes, hvorvidt guidet, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT) har bedre, ligeværdig eller dårligere klinisk effekt sammenholdt med hhv. kognitiv adfærdsterapi ved uddannet behandler eller samtaleterapi ved egen læge til behandling af let eller moderat depression. Dette skyldes den statistiske usikkerhed i metaanalyserne samt den generelt lave evidenskvalitet vurderet vha. GRADE.

Rådet anbefaler dermed, at behandlingstilbuddet ikke udvides yderligere, førend den kliniske effekt af iKAT bliver underbygget med solid randomiseret, kontrolleret forskning, hvor iKAT sammenholdes med de nuværende behandlingstilbud.

Indeværende analyse har ikke undersøgt ventelister som komparator, men internationale HTA’er indikerer, at behandling med iKAT har bedre klinisk effekt end hvis patienter er på venteliste eller ikke får behandling.

Rådet anerkender, at iKAT har medvirket til at udvide viften af behandlingstilbud til en forskelligartet patientgruppe med individuelle behov og præferencer, samt bidrager til at imødekomme det nuværende behandlingsbehov i primærsektoren, hvorfor det nuværende tilbud ikke bør reduceres.

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 29. april 2022. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 09. juni 2022. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 29. september 2022. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalg
Behandlet 04. oktober 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 26. oktober 2022. 

Analyse

Aktivitet
Rådet godkender analysespecifikation og igangsætter analysen
Behandlet 01. februar 2023. 

Du finder analysespecifikationen her

Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 11. maj 2023. 

Behandlingsrådet har godkendt analysedesignet. Analysedesignet er åbent for kvalificering fra 16. maj 2023 til den 5. juni 2023 kl. 12. Du finder analysedesignet her.

Kvalificeringsproces for analysedesign er afsluttet
Behandlet 23. juni 2023. 

Endeligt analysedesign er offentliggjort. Fagudvalget og sekretariatet udarbejder analyserapport.

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 14. december 2023. 

Du finder høringssvarene her.

Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 08. januar 2024. 

Du finder høringsnotatet her.

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 08. februar 2024. 

Du finder anbefalingen her.

Analyserapport og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 13. februar 2024. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her og anbefalingen her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommissorium for fagudvalg vedr. analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Christian Legind
Overlæge
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Nicolai Ladegaard
Specialpsykolog i psykiatri
Region Midtjylland
Maria Nielsen
Psykolog og ambulatorieleder
Region Nordjylland
Emil Rense Wægter
Juridisk Rådgiver
Region Midtjylland
Sidse Arnfred
Professor, forskningschef
Region Sjælland
Erik Mønsted Pedersen
Psykolog
Danske Handicaporganisationer
Ninna Askou
Praktiserende Læge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Mette Øllgaard Pedersen
Afsnitsledende overlæge
Region Hovedstaden
Anna Laursen
Afdelingsleder
Lisbeth Frostholm
ledende psykolog/professor
Region Midtjylland
Louise Linde
Læge, Ph.d. Studerende
Danske Patienter
Angelina Mellentin
Lektor, autoriseret klinisk psykolog
Region Syddanmark