Gå til hovedindholdet

Speciale:  Klinisk Biokemi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Sidst opdateret: 15. februar 2024

Status:

Forslag

Igangværende analyse

Offentliggjort den 27. november 2023

Behandlingsrådet har igangsat en analyse omhandlende potentialer i øget brug af Point-of-Care tests. 

Status for

Forslag

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 03. maj 2023. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 22. juni 2023. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 28. september 2023. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalgsformand
Behandlet 05. oktober 2023. 

Scopet for det foreliggende analysetema skal yderligere defineres i dialog med den kommende fagudvalgsformand og med relevante faglige miljøer. På baggrund heraf vil kompetencerne for det øvrige fagudvalg blive sammensat.