Gå til hovedindholdet
Ældre Par@2X

Speciale:  Lungemedicinsk Almen Medicin
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Privat
Fagudvalg:  Fagudvalg for evaluering af O2Matic Pro 100 til automatiseret iltbehandling
Sidst opdateret: 24. maj 2023

Status:

Evaluering

Igangværende evaluering

O2Matic PRO 100 er en iltrobot, der ved hjælp af en avanceret algoritme og input fra et pulsoximeter optimerer iltbehandlingen ved at regulere ilttilførslen til patienten ud fra en kontinuerlig måling af blodets iltindhold. O2Matic PRO 100 kan ydermere overvåge patientens iltmætning og puls og alarmerer, hvis patienten kræver personalets opmærksomhed. O2Matic PRO 100 er CE-godkendt medicinsk udstyr i risikoklasse IIb. Virksomheden O2matic har indsendt evalueringsforslaget

Status for

Forslag

Evaluering

Forslag

Aktivitet
Ansøger indsender evalueringsforslag
Behandlet 4. august 2022. 
Rådet igangsætter evaluering
Behandlet 8. september 2022. 

Evaluering

Aktivitet
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 9. september 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 20. november 2022. 

Du kan se fagudvalget for O2Matic PRO 100 her.

Offentliggørelse af evalueringsdesign
Behandlet 9. december 2022. 

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for O2Matic Pro 100 til automatiseret iltbehandling.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for evalueringen for O2Matic Pro 100 til iltbehandling her.

Du finder kommissorium for Fagudvalg vedr. O2Matic Pro 100 her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Ole Hilberg
Professor
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Markus Fally
Afdelingslæge, klinisk lektor, PhD, MPH
Region Hovedstaden
Bodil Steen Rasmussen
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Gitte Skov-Madsen
Specialkonsulent
Region Midtjylland
Rasmus Grøndahl
Sygeplejerske
Region Sjælland
Line Hust Storgaard
Undervisnings- og udviklingsansvarlig sygeplejerske
Danske Patienter
Edel Laursen
Specialeansvarlig sygeplejerske
Region Midtjylland
Mads Buus-Andersen
Udbudsjurist
Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
Søren Dam Larsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Maja Nielsen
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)