Speciale:  Lungemedicinsk Almen Medicin
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Privat
Sidst opdateret: 22. september 2022

Status:

Evaluering

Igangværende evaluering

O2Matic PRO 100 er en iltrobot, der ved hjælp af en avanceret algoritme og input fra et pulsoximeter optimerer iltbehandlingen ved at regulere ilttilførslen til patienten ud fra en kontinuerlig måling af blodets iltindhold. O2Matic PRO 100 kan ydermere overvåge patientens iltmætning og puls og alarmerer, hvis patienten kræver personalets opmærksomhed. O2Matic PRO 100 er CE-godkendt medicinsk udstyr i risikoklasse IIb. Virksomheden O2matic har indsendt evalueringsforslaget

Status for

Forslag

Evaluering

Forslag

Aktivitet
Ansøger indsender evalueringsforslag
Behandlet 4. august 2022. 
Rådet igangsætter evaluering
Behandlet 8. september 2022. 

Evaluering

Aktivitet
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 9. september 2022.